Business Intelligence med Quentic 11.3

2019-06-28

Den nya versionen av Quentic Plattform låter användarna koppla upp sig mot en extern BI-lösning som ger en ännu mer intuitiv och tydlig visualisering av EHS/CSR-nyckeltal som analyserats. Andra höjdpunkter med programuppdateringen version 11.3 är funktioner som målvärden, är/bör-jämförelser för hållbarhetsrapportering och en utvidgning av Enhesa-gränssnittet för regelbundna och automatiska uppdateringar av rättsnormer och juridiska skyldigheter.

Quentic Plattforms nya instrumentpanel för analyser ger användarna nya möjligheter att visualisera analysen av EHS/CSR-nyckeltal. För att tillhandahålla åskådliga och skräddarsydda visualiseringar av data kopplar Quentic ihop sig med en existerande BI-lösning som Tableau, Qlik eller Power BI. Resultatet är interaktiva diagram med utvidgade funktioner som bidrar till att det går snabbare att kommunicera trender och utvecklingar till ledningen.

I modulen Hållbarhet kan målvärden för rapporteringen definieras och jämföras med de registrerade indikatorvärdena. Är/bör-jämförelser kan användas både under inmatningen och i de individuellt anpassningsbara utvärderingarna och diagrammen.

Dessutom har gränssnittet till Enhesas tjänst utvidgats. Enhesa tillhandahåller sina kunder med regelbundna uppdateringar av relevanta rättsnormer och juridiska skyldigheter rörande EHS från över 240 olika regioner. Numera kan användare ladda upp ett ifyllt Enhesa ScoreCard direkt i Quentic för en lokal bedömning av juridiska skyldigheter och tilldelning av ansvar. De uppgifter som registreras i ScoreCard, som Guide Notes, Findings och Recommendations, importeras till Quentics register över judiska skyldigheter och allokeras till ansvariga personer i form av åtgärder.

Quentic har som anspråk att förbinda olika EHS- och CSR-aktörer i ett enda system, och som ett steg i detta tillhandahålls programvaran redan på över 20 olika språk. Dessutom stärks det nationsövergripande samarbetet i version 11.3 genom nya flerspråkiga basdata och individuella språkinställningar för besökare och besökarinstruktioner.

X