Quentic får ny komponent för förbättringsarbete

2019-09-26

  • Dr Mario Lenz är CPO på Quentic och på mässan A+A ger han dagligen sin prognos om hur digitala assistenter kan främja arbetssäkerheten inom en nära framtid.
  • Kärnfunktionen i släppet av Quentic version 12.0 är den nya komponenten för förbättringsarbete.

Med programvaruuppdatering 12.0 presenterar Quentic en ny komponent för mer flexibel revisionshantering. Med den nya komponenten förbättringsarbete blir en transparent separering av revisionens genomförande och omsättningen av resultat och korrigerande åtgärder efter utförandet möjliga. Därutöver får Quentic Plattform utvidgade möjligheter att kontinuerligt synkronisera data och EHS-innehåll från externa leverantörer eller system. Alla nyheter samt den digitala EHS-ledningens framtidsutsikter presenterar Quentic från 5 till 8 november på arbetsmiljömässan A+A i Düsseldorf.

Quentic – som tillhandahåller SaaS-programvara (Software as a Service) för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhetsledning – släpper version 12.0 som i synnerhet innebär en förbättring av användningarna för arbetssäkerhet och revisionshantering. Uppdateringens kärnfunktion är en ny modulkomponent som ger mer flexibilitet och processöverensstämmelse för olika revisionssituationer, samt en introduktion av utvidgade möjligheter för dataintegration med Quentic Connect. Modulerna Arbetssäkerhet och Farliga ämnen samt Quentic App och Quentic Community fick innehållsuppdateringar och optimerad användbarhet.

Effektiv revisionshantering med förbättringsarbete

Även om revisorer är ansvariga för planering och genomförande av inspektioner är de inte alltid involverade i utvärderingen av resultaten eller härledningen av åtgärder. Om dessa ansvarsområden är tydligt åtskilda från varandra kommer detta nu även att visas i Quentic med hjälp av den nya komponenten Förbättringsarbete. Även detta sker transparent och i överensstämmelse med processen.  

Användare avgör om en revision ska genomföras enligt det i Quentic redan befintliga kompakta schemat eller om förbättringsarbete krävs. Det senare aktiverar en separation av ansvaret för kontroller och uppgifter. Revisorer tar hand om planeringen, genomförandet och dokumentationen av revisionerna, medan den lokala ledningen ansvarar för efterbehandlingen, orsaksanalysen och genomförandet av åtgärder, som i sin tur kan delegeras till specialister inom organisationen. 

Den tydliga fördelningen av uppgifter inom processen och den konsekventa datahanteringen genom Quentic Plattform garanterar ökad transparens och spårbarhet för alla parter under hela revisionsprocessen.

Optimerad dataintegration

Quentic 12.0 erbjuder även fler möjligheter för att integrera befintliga processer, verktyg och data. Synergieffekter skapas genom att plattformen ansluts till gränssnitt med andra programvarulösningar som tillhandahåller organisations- eller EHS-data för Quentic-applikationerna. De senaste förbättringarna inkluderar driftklara standardflöden för vanliga lösningar för business intelligence som tillåter en utvidgning av administrativa dashboards, samt överföring av Enhesa ScoreCards, inklusive allokering av åtgärder för modulen Regelefterlevnad.

Quentic på A+A mässan

Quentic presenterar de viktigaste uppdateringarna i monter E12 i hall 6 på A+A i Düsseldorf (5 till 8 november 2019), den största internationella mässan för säkerhet och hälsa på jobbet. Därutöver genomförs presentationer om perspektiv inom digital EHS-ledning som en del av det dagliga programmet. Från tisdag till torsdag, alltid klockan 11.00*, ger dr Mario Lenz, Chief Product Officer (CPO) för Quentic, en utblick över hur digitala assistenter i en nära framtid kan stödja arbetsmiljön och säkerheten. Quentics partner Enhesa kommer att vara en medutställare i Quentic-montern under hela mässan. Andra partner, som TÜV Nord Systems eller Arqus ingenjörskontor, kommer att vara närvarande utvalda dagar.

Pressbilder

Om Quentic

    Quentic är en ledande leverantör av SaaS-lösningar (Software as a Service) på den europeiska marknaden för EHS och CSR. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 200 anställda. Ytterligare kontor finns i andra städer i Tyskland, Österrike och Schweiz samt i Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna. Mer än 650 kunder förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med programvaran Quentic. Plattformen lämpar sig som stöd för ledningssystem enligt kraven för ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001. Onlineprogramvaran innehåller åtta olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetssäkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Quentic kopplar samman data, förbinder aktörer inom EHS och CSR samt skapar engagemang för ämnesområdet som helhet – i webbläsare eller app. Eftersom uppgifterna sträcker sig över olika avdelningar, driftställen och länder kan företagsprocesserna styras effektivt och enligt rättsliga föreskrifter.

    *Tiderna för föredraget som hålls av dr Mario Lenz har skjutits upp och är nu tisdag (5 november) till torsdag (7 november) klockan 15.00. Föredraget hålls dessutom på engelska den 6 november. klockan 11.00.

    X