Quentic stärker hanteringen av farliga kemikalier

2021-09-30

  • Standardiserade piktogram i enlighet med ISO 7010 kan nu integreras i säkerhetsfrämjande dokument
  • Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic

Med den senaste programuppdateringen stärker Quentic den internationella tillämpningen av sin modul för farliga kemikalier. SaaS-lösningen för integrerad EHSQ-hantering (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet) har utökat inspektionsreglerna för grupperingar av farliga ämnen till att omfatta oberoende konfigurerbara lagringsklasser. Uppdateringen föregicks av en flexibilisering av de riskbedömningsskalor som används för riskbedömningar. Med dessa förbättringar kan användarna kartlägga lands-, bransch- och företagsspecifika användningsfall för att säkerställa bättre efterlevnad av både nationella och internationella bestämmelser. 

Quentic, leverantör av SaaS-lösning inom EHS & CSR, har meddelat att version 13.2 av plattformen och appen för hantering av hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet har släppts. Den nya uppdateringen fokuserar på förbättringar i programvarumodulen Farliga Ämnen, som gör det möjligt för användare i hela Europa att hantera farliga ämnen på ett sätt som bättre motsvarar deras lokala krav. Dessutom har säkerhetsinstruktionerna för farliga ämnen och tillhörande aktiviteter också optimerats för att uppfylla internationella krav: Standardiserade piktogram i enlighet med ISO 7010 kan nu integreras i säkerhetsfrämjande dokument.

Överensstämmelse över gränserna: Flexibla riskbedömningar och konfigurerbara lagringsklasser.

Tidigare i år introducerade Quentic flexibla utvärderingsskalor för riskbedömningar av farliga kemikalier så att användare över hela Europa kan följa lokala bestämmelser. I den senaste programvaruuppdateringen har Quentics modul för farliga kemikalier utökats ytterligare och omfattar nu flexibelt konfigurerbara lagringsklasser för farliga ämnen. Quentic-användare kan definiera sina egna lagringsklasser, relatera dem till varandra i lagringsklassmatriser och på så sätt definiera inspektionsstandarder för olika företagsdivisioner, platser och länder. Dessa anpassningsmöjligheter stärker Quentic-användarnas förmåga att hantera all information om farliga och icke-farliga kemikalier, oberoende av plats eller bransch. Användningsfall kan kartläggas individuellt, samtidigt som det säkerställs att lokala och internationella bestämmelser följs på samma sätt. 

Förena individuella krav och internationell standardisering

"Quentic är en av de ledande leverantörerna av lösningar för hela spektrumet av EHSQ-hantering och är utformad för att på bästa sätt uppfylla kraven i alla branscher, från medelstora företag till internationellt verksamma koncerner. Därför fokuserar vi lika mycket på att införliva nödvändiga internationella standarder som att möjliggöra individuella kundanpassningar", säger Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic. "Utöver de nya alternativen för individuell konfiguration har därför viktiga standardiseringar integrerats ytterligare i Quentic. Inspektion av lagringsmängder enligt Seveso III-direktivet, inklusive automatiska meddelanden, kommer snart också att bli ännu enklare i Quentics modul för farliga kemikalier", säger Mario Lenz och ger en glimt av framtidsutsikterna. 
 

Pressbilder

Standardiserade piktogram i enlighet med ISO 7010 kan nu integreras i säkerhetsfrämjande dokument

Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic

Om Quentic

Quentic är en av de ledande leverantörerna av programvara som en tjänst (SaaS) för HSEQ- och ESG-hantering. Quentic-plattformen består av tio individuellt kombinerbara moduler och erbjuder ett idealiskt sätt för företag att hantera hälsa och säkerhet, risker och revisioner, incidenter och observationer, farliga kemikalier, kontroll av arbete, laglig efterlevnad, online-instruktioner, processer, miljöhantering och hållbarhet. Portföljen kompletteras av Quentic App för mobil rapportering och av Quentic Analytics för kraftfull HSEQ-dataanalys med hjälp av tydliga och dagligen uppdaterade instrumentpaneler. Över 900 företag förlitar sig på Quentics mjukvarulösningar för att stärka organisationens HSEQ-hantering och ansvarsrelaterade områden inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Den integrerande programvaran är också lämplig för att stödja omfattande ledningssystem i enlighet med ISO 14001, ISO ISO 45001 och ISO 50001.

Företaget har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland, och sysselsätter mer än 250 personer. Filialer finns i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. 

X