Översikt av de viktigaste funktionerna

Quentic App

Riskbedömningar

Identifiera de allvarligaste riskerna direkt på plats och initiera skyddsåtgärder omedelbart.

Läs mer

Övervakning av EHS

Utvärdera företagets nyckeltal om arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö (EHS) och analysera företagets allmänna säkerhetsnivå.

Läs mer

Säkerhetsinspektioner

Med appen går det enkelt och snabbt att digitalisera såväl checklistor som inspektioner.

Läs mer

Inspektioner

Skapa intresse och engagemang för arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö genom att digitalisera inspektionerna i appen.

Läs mer

Revision av ledningssystem

Skapa rutiner för en mer effektiv uppföljning och påverka hur medarbetarna tänker och agerar.

Läs mer

Tillbudshantering

Enkel mobil rapportering av tillbud och andra riskhändelser.

Läs mer

Toolbox-samtal

Förbered viktig information för dina medarbetare inför samtalet och dela dem i appen.

Läs mer

Individuellt anpassade tillämpningar

Med appen är det enkelt att modifiera och anpassa procedurer och mallar, t.ex. genom att skapa egna formulär för rapportering.

Läs mer