Quentic inom transport- och logistikbranschen

Perfekt anpassad till transportsektorns EHS-behov

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Miljöpåverkan

Registrera och beräkna snabbt miljönyckeltal för godstransporter.

Farliga ämnen

Skapa all dokumentation för farliga ämnen med ett fåtal klick.

De utmaningar som måste tacklas inom transport- och logistikbranschen är både många och olikartade. De handlar om allt från hur man bäst skyddar lagerpersonal till säkerhet under själva transporten. Men även övervakning av transporters miljöpåverkan och lagenlig lagring av farliga ämnen spelar en viktig roll.

Gör det enkelt för dig och dina kollegor samtidigt som du sparar tid och pengar. Quentic är en onlinelösning som tack vare modern programvaruteknik hjälper dig att snabbt och enkelt komma i mål – verksamhetsövergripande, modulärt och juridiskt säkert. Quentic används redan med goda resultat av företag inom transport- och logistikbranschen.

Nöjda kunder inom transport- och logistikindustrin

  • DB Regio Bus
  • Hermes Fulfilment GmbH
  • BayWa AG
  • Schnellecke Group AG & Co. KG
  • Flughafen München GmbH
  • Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH
  • Flughafen Stuttgart GmbH
  • Klaeser Internationale Fachspedition und Fahrzeugbau GmbH
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X