Riskbedömning med ett par klick

Identifiera och utvärdera faror systematiskt med Quentic

Upptäck risker

Registrera uppgifter om utrustning, arbetsuppgifter, ergonomi och farliga ämnen på ett strukturerat sätt

Vidta skyddsåtgärder

Ta fram nödvändiga åtgärder för personalens säkerhet direkt i Quentic.

Följ föreskrifter

Länka automatiskt till lagar och juridiska skyldigheter samt skyddsinformation.

Dela dokument

Håll dokumenten uppdaterade och transparenta, informera ansvariga personer med ett par enkla klick.

Riskbedömningar

Quentic ger dig praktiska funktioner som hjälper dig att uppfylla alla föreskrifter och riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet samt förordningen om farliga ämnen. I Quentic kan du registrera faror för arbetsuppgifter, på arbetsplatser och för specifika arbetsmaterial:

  1. Registrera arbetsområden och -uppgifter
  2. Identifiera faror
  3. Bedöm faror
  4. Ta fram åtgärder direkt
  5. Implementera åtgärder
  6. Kontrollera effektiviteten
  7. Dokumentera

Med Quentic garanterar du skydd och säkerhet på arbetsplatsen.

I en översikt dokumenterar du enkelt alla faror och bedömer risker samt potentiella skadors omfattning. I indatamasken fastlägger du respektive skyddsåtgärder. Länkar till standarder och skyldigheter ger en snabb överblick över rättsliga föreskrifter.

I Quentic kan du skapa riskbedömningar inkl. beskrivning av arbetsuppgifter och substitutionstest. Ta fram skyddsåtgärder direkt i systemet. Använd standardiserade faro- och skyddsangivelser (t.ex. R-/H-fraser) samt symboler. Spara värdefull tid tack vare det standardiserade tillvägagångssättet.

Med ett par enkla klick kan du ställa respektive dokument till dina kollegors förfogande och direkt involvera specialister och experter.

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 45001

Ökad juridisk säkerhet, högre medarbetarmotivation och ökad produktion: En certifiering enligt ISO 45001 innebär många fördelar. I vårt whitepaper finns all relevant information om tidsperioder, krav och implementering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Hur kan en EHS-programvara stötta företaget i att långsiktigt stärka arbetsmiljön, engagera medarbetarna och minimera ansvarsrisker? Läs mer om hur du kontinuerligt kan förbättra dina säkerhetsstandarder enligt ISO 45001 …

Se video

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser
Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

X