Upptäck risker

Registrera uppgifter om utrustning, arbetsuppgifter, ergonomi och farliga ämnen på ett strukturerat sätt

Vidta skyddsåtgärder

Ta fram nödvändiga åtgärder för personalens säkerhet direkt i Quentic.

Följ föreskrifter

Länka automatiskt till lagar och juridiska skyldigheter samt skyddsinformation.

Dela dokument

Håll dokumenten uppdaterade och transparenta, informera ansvariga personer med ett par enkla klick.

Riskbedömningar

Quentic ger dig praktiska funktioner som hjälper dig att uppfylla alla föreskrifter och riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet samt förordningen om farliga ämnen. I Quentic kan du registrera faror för arbetsuppgifter, på arbetsplatser och för specifika arbetsmaterial:

  1. Registrera arbetsområden och -uppgifter
  2. Identifiera faror
  3. Bedöm faror
  4. Ta fram åtgärder direkt
  5. Implementera åtgärder
  6. Kontrollera effektiviteten
  7. Dokumentera

Med Quentic garanterar du skydd och säkerhet på arbetsplatsen.

I en översikt dokumenterar du enkelt alla faror och bedömer risker samt potentiella skadors omfattning. I indatamasken fastlägger du respektive skyddsåtgärder. Länkar till standarder och skyldigheter ger en snabb överblick över rättsliga föreskrifter.

I Quentic kan du skapa riskbedömningar inkl. beskrivning av arbetsuppgifter och substitutionstest. Ta fram skyddsåtgärder direkt i systemet. Använd standardiserade faro- och skyddsangivelser (t.ex. R-/H-fraser) samt symboler. Spara värdefull tid tack vare det standardiserade tillvägagångssättet.

Med ett par enkla klick kan du ställa respektive dokument till dina kollegors förfogande och direkt involvera specialister och experter.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Det var enkelt att involvera externa revisorer direkt i Quentic. Efter att de fått åtkomstbehörighet kunde de mata in riskbedömningarna som gjordes under inspektionen direkt i systemet. Detta gjorde så att alla kunde jobba mot samma mål, samtidigt.”