Juridisk säkerhet

Minimera dina ansvarsrisker och säkerställ skydd och hälsa även för besökare och underleverantörer.

Webbläsare

Ge flexibla utbildningar som kan genomföras online – var som helst, när som helst.

Besökarterminal

Instruera besökare via besökarterminalen med hjälp av besökar-id.

Dokumentation

Utfärda utbildningsbevis enkelt och dra fördel av Quentics automatiska registrering av genomförda utbildningar.

Undervisa besökare och underleverantörer

 

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivare aktivt arbeta för att förhindra olyckor och yrkessjukdomar samt arbetsrelaterade faror. Men ett hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen är inte bara ett måste för medarbetarna utan berör även underleverantörer och personer som besöker driftområdet.

Quentic ger dig alla tekniska förutsättningar för att undervisa underleverantörer och besökare om hälsa och säkerhet. Oavsett om det sker vid en företagsintern terminal på plats eller i förväg via webben – med den intuitiva EHS-programvaran blir det enklare än någonsin.

 

Dina besökare och underleverantörer kan logga in i Quentic vid speciella terminaler och med besökar-id. Systemet visar automatiskt de erforderliga instruktionerna på bildskärmen och undervisningen kan startas direkt. Om det behövs utfärdas ett certifikat för besökaren eller underleverantören efter avslutad undervisning.

Quentic ger även besökare möjlighet att genomföra undervisningen redan före besöket – oberoende av plats. Såhär enkelt är det: Registrera information om besökaren i Quentic och skicka en inbjudan inkl. länk till undervisningen direkt från systemet. Besökaren får en begränsad åtkomst som endast ger tillgång till undervisningen. Detta innebär att du kan garantera besökarens säkerhet, spara tid och koncentrera sig på det väsentliga direkt när besökaren anländer.

Terminalen för underleverantörer och besökare kan användas på över 15 olika språk.

”Quentic: Mindre stress. Mer kvalitet.”