Quentic ingår strategiskt partnerskap med RegScan

2019-09-11

Quentic stärker den internationella tillämpningen av sin programvara för arbetarskydd och miljöskydd med ett ytterligare partnerskap för regelefterlevnad. Konsultföretaget RegScan erbjuder hädanefter åtkomst till internationella lagstadgade bestämmelser direkt via Quentic Plattform. Detta är en betydande fördel för Quentics globala kundkrets och ett viktigt steg för företaget på vägen att bli Europas marknadsledande leverantör av programvara och tjänster för EHS och CSR.

Leverantören av SaaS-programvara (Software-as-a-Service) för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhetsledning från Berlin ingår ett internationellt partnerskap med det internetbaserade juridiska förlaget RegScan. Med gränssnittet mellan Quentic Plattform och RegScans databaser får användare hädanefter åtkomst till lagar, regleringar och standarder inom områdena miljö, hälsa och säkerhet i 160 jurisdiktioner världen över. Därmed kan enskilda rättsförteckningar och revisionsloggar skapas direkt i Quentic. 

Som ett innovativt onlineförlag för juridiska texter kombinerar RegScan sitt starka, internationella nätverk av experter med avancerad teknik som maskininlärning eller artificiell intelligens. ”Den digitala metoden, att alltid tillhandahålla direkt tillgängliga, aktuella efterlevnadsinnehåll, gör RegScan till en ovärderlig partner för oss”, säger Markus Becker, CEO för Quentic. ”Med hjälp av det globala innehållet och avancerad teknik strävar vi efter att utveckla digitala och mobila lösningar för EHS-ledning som både ledande befattningshavare och anställda på plats profiterar på.”  

”Vi ser verkligen fram emot det nya partnerskapet med Quentic”, säger Ned Ertel, President och CEO för RegScan, Inc. och betonar: ”Eftersom det ständigt händer att nya lagar och förordningar utfärdas eller bestående lagar ändras, behöver företag precis sådana integrerade lösningar för att uppfylla sina globala mål för regelefterlevnad.”

Med detta partnerskap erbjuder Quentic ett omfattande utbud inom sin programvaruplattform, som tillhandahåller internationella företag all den information de behöver för att effektivt kunna uppfylla sina juridiska skyldigheter, även internationellt. Detta gör Quentic till en verkligt global lösning för digital EHS-ledning och markerar ett viktigt steg för företaget på vägen att bli Europas marknadsledande leverantör av programvara och tjänster för EHS och CSR. Plattformen är redan tillgänglig på 20 språk och företaget har kontor på sju europeiska driftställen. Kontor i andra europeiska städer kommer att följa inom kort. 

Pressbilder

Om RegScan

Med ett motiverat team av experter, ett ständigt växande nätverk av källor i de enskilda länderna och 30 års erfarenhet är RegScan en tillförlitlig informationskälla om aktuella EHS-föreskrifter från hela världen. Med RegScans enastående verktygssats kan användare på ett enda driftställe få åtkomst till globala miljöbestämmelser, få varningar om ändrade bestämmelser och anpassa checklistor för revisioner. RegScan möjliggör enkel integration i de viktigaste miljöledningssystemen.

Om Quentic

    Quentic är en ledande leverantör av SaaS-lösningar (Software as a Service) på den europeiska marknaden för EHS och CSR. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 200 anställda. Ytterligare kontor finns i andra städer i Tyskland, Österrike och Schweiz samt i Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna. Mer än 650 kunder förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med programvaran Quentic. Plattformen lämpar sig som stöd för ledningssystem enligt kraven för ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001. Onlineprogramvaran innehåller åtta olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetssäkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Quentic kopplar samman data, förbinder aktörer inom EHS och CSR samt skapar engagemang för ämnesområdet som helhet – i webbläsare eller app. Eftersom uppgifterna sträcker sig över olika avdelningar, driftställen och länder kan företagsprocesserna styras effektivt och enligt rättsliga föreskrifter.

    Markus Becker CEO Quentic

    Markus Becker, CEO för Quentic

    X