Sätt säkerheten först

med Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet

Säkerhet med ett mjukvarusystem

Involvera alla berörda medarbetare och stärk deras säkerhets­medvetenhet med Quentic.

All data till hands

Hitta enkelt den information du behöver om risker, skyddsåtgärder och kvalifikationer.

Enkelt och praktiskt

Använd befintliga mallar för bedömningar, skyddsinformation och instruktioner.

Godkänd för ISO 45001

Stöd ditt ledningssystem för arbetsmiljö enligt kraven för BS ISO 45001:2018

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Quentic-modulen Arbetsmiljö & Säkerhet hjälper dig att förbättra arbetsmiljön och säkerheten i din verksamhet. Programvaran gör det enkelt för dig att uppfylla dina skyldigheter som arbetsgivare eller chef och minska ansvarsrisken.

Med Quentic kan du exempelvis kontrollera och förbättra aktuella arbetsförhållanden, utbilda medarbetare i hur de ska hantera specifika situationer och arbetsmaterial, skapa entydiga anvisningar och se till att all information finns tillgänglig där den behövs. Programvarans lämplighet som stöd för ditt ledningssystem är officiellt bekräftat enligt ISO 45001.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Arbetsmiljö & Säkerhet

Skapa riskbedömningar

Med Quentics intuitiva gränssnitt är det enkelt att genomföra riskbedömningar. Programmet guidar dig genom processen att identifiera potentiella faror, genomföra en riskbedömning och fastlägga nödvändiga skyddsåtgärder. Automatiserade funktioner gör arbetet effektivare så du enkelt kan utfärda ett färdigt dokument.

Läs mer

Skapa instruktioner

Instruktioner är nödvändiga för att informera medarbetare om faror på arbetsplatsen och säkert uppförande. Tack vare Quentic kan du snabbt skapa dessa dokument och hålla dem uppdaterade. Du ställer enkelt alla nödvändiga instruktion och piktogram med ett fåtal klick och får sedan det slutgiltiga dokumentet med en standardiserad design.

Läs mer

Koordinera utbildningar centralt

Med Quentic är det enkelt att hålla koll på era medarbetares kvalifikationer. Även med ett stort antal medarbetare har du överblick över vem som behöver vilka kvalifikationer och hur länge erhållna kvalifikationer är giltiga. Med Quentic planerar du förestående utbildningar, koordinerar kollegornas deltagande och dokumenterar alla resultat centralt.

Läs mer

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHSQ- och ESG-arbete.

Whitepaper ISO 45001

Ökad juridisk säkerhet, högre medarbetarmotivation och ökad produktion: En certifiering enligt ISO 45001 innebär många fördelar. I vårt whitepaper finns all relevant information om tidsperioder, krav och implementering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Hur kan en EHS-programvara stötta företaget i att långsiktigt stärka arbetsmiljön, engagera medarbetarna och minimera ansvarsrisker? Läs mer om hur du kontinuerligt kan förbättra dina säkerhetsstandarder enligt ISO 45001 …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

X