Säkerhet med ett mjukvarusystem

Involvera alla berörda medarbetare och stärk deras säkerhets­medvetenhet med Quentic.

All information till hands

Använd Quentic för att få specifik information om skyddsåtgärder, kvalifikationer eller relativ olyckskvot per 1000 heltidsanställda.

Enkelt och praktiskt

Använd befintliga mallar för bedömningar, skyddsinformation och instruktioner.

Godkänd för ISO 45001

Stöd ditt ledningssystem för arbetsmiljö enligt kraven för BS ISO 45001:2018

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Quentic-modulen Arbetsmiljö & Säkerhet hjälper dig att förbättra arbetsmiljön och säkerheten i din verksamhet. Programvaran gör det enkelt för dig att uppfylla dina skyldigheter som arbetsgivare eller chef och minska ansvarsrisken.

Med Quentic kan du exempelvis kontrollera och förbättra aktuella arbetsförhållanden, utbilda medarbetare i hur de ska hantera specifika situationer och arbetsmaterial, skapa entydiga anvisningar och se till att all information finns tillgänglig där den behövs. Programvarans lämplighet som stöd för ditt ledningssystem är officiellt bekräftat enligt ISO 45001.

 

Safety Management Trend Report 2020

Digitalisering och ny teknologi formar arbetsmiljö och säkerhet. Men använder vi teknologin effektivt? Och verkar den för en positiv säkerhetskultur? Ledande experter från nio länder diskuterar vart modern EHS management är på väg.

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?