Skapa instruktioner

med Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet.

Instruktioner är nödvändiga för att informera medarbetare om faror på arbetsplatsen och säkert uppförande. Tack vare Quentic kan du snabbt skapa dessa dokument och hålla dem uppdaterade. Du ställer enkelt alla nödvändiga instruktion och piktogram med ett fåtal klick och får sedan det slutgiltiga dokumentet med en standardiserad design.

Skapa instruktioner

– det är enkelt med Quentic

Bestäm användningsområde

 • Skapa instruktioner för arbetsuppgifter, verksamhetsområden och utrustning.
 • Klassificera olika typer av instruktioner.
 • Använd mallar för att automatiskt infoga innehåll.
 • Identifiera faror för människa och miljö.
 • Visa skyddsåtgärder på ett klart och tydligt sätt.
 • Informera om störningar, första hjälpen och underhåll.
 • Sammanställ faro- och skyddsangivelser samt piktogram enligt GHS/CLP med ett par klick.

Ge anvisningar

Skapa och dela dokumentet

 • Förbered dokumentet för utskrift eller utskick med en knapptryckning.
 • Standardiserad, överskådlig layout.
 • Medarbetare hittar de instruktioner som är relevanta för dem i sin personliga översikt.
 • Få automatiska påminnelser om uppföljning i valfria intervaller.
 • Genomför granskningar och dokumentera dem transparent.
 • Säkerställ att all data är uppdaterad.
 • Håll koll på ändringshistoriken tack vare versionshanteringen.

Uppdatera regelbundet

Spara tid och arbete med färdiga mallar

Med hjälp av de färdiga mallarna kan du snabbt skapa flera liknande instruktioner. Du kan även spara dina egna mallar och dela dem med dina kollegor. Behöver en mall ändras? Inga problem. Med ett par enkla klick överförs ändringarna till alla kollegor som redan använt den ändrade mallen.

Instruktioner för farliga ämnen

Föreskriftsenliga instruktioner för farliga ämnen hanterar du i Quentics modul Farliga ämnen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Det var enkelt att involvera externa revisorer direkt i Quentic. Efter att de fått åtkomstbehörighet kunde de mata in riskbedömningarna som gjordes under inspektionen direkt i systemet. Detta gjorde så att alla kunde jobba mot samma mål, samtidigt.”