Skapa instruktioner

med Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet.

Instruktioner är nödvändiga för att informera medarbetare om faror på arbetsplatsen och säkert uppförande. Tack vare Quentic kan du snabbt skapa dessa dokument och hålla dem uppdaterade. Du ställer enkelt alla nödvändiga instruktion och piktogram med ett fåtal klick och får sedan det slutgiltiga dokumentet med en standardiserad design.

Skapa instruktioner

– det är enkelt med Quentic

Bestäm användningsområde

 • Skapa instruktioner för arbetsuppgifter, verksamhetsområden och utrustning.
 • Klassificera olika typer av instruktioner.
 • Använd mallar för att automatiskt infoga innehåll.
 • Identifiera faror för människa och miljö.
 • Visa skyddsåtgärder på ett klart och tydligt sätt.
 • Informera om störningar, första hjälpen och underhåll.
 • Sammanställ faro- och skyddsangivelser samt piktogram enligt GHS/CLP med ett par klick.

Ge anvisningar

Skapa och dela dokumentet

 • Förbered dokumentet för utskrift eller utskick med en knapptryckning.
 • Standardiserad, överskådlig layout.
 • Medarbetare hittar de instruktioner som är relevanta för dem i sin personliga översikt.
 • Få automatiska påminnelser om uppföljning i valfria intervaller.
 • Genomför granskningar och dokumentera dem transparent.
 • Säkerställ att all data är uppdaterad.
 • Håll koll på ändringshistoriken tack vare versionshanteringen.

Uppdatera regelbundet

Spara tid och arbete med färdiga mallar

Med hjälp av de färdiga mallarna kan du snabbt skapa flera liknande instruktioner. Du kan även spara dina egna mallar och dela dem med dina kollegor. Behöver en mall ändras? Inga problem. Med ett par enkla klick överförs ändringarna till alla kollegor som redan använt den ändrade mallen.

Instruktioner för farliga ämnen

Föreskriftsenliga instruktioner för farliga ämnen hanterar du i Quentics modul Farliga ämnen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 45001

Ökad juridisk säkerhet, högre medarbetarmotivation och ökad produktion: En certifiering enligt ISO 45001 innebär många fördelar. I vårt whitepaper finns all relevant information om tidsperioder, krav och implementering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Hur kan en EHS-programvara stötta företaget i att långsiktigt stärka arbetsmiljön, engagera medarbetarna och minimera ansvarsrisker? Läs mer om hur du kontinuerligt kan förbättra dina säkerhetsstandarder enligt ISO 45001 …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”