Ökad säkerhet

Skapa säkerhetsstandarder för anställda som utför farligt arbete.

Sömlösa processer

Optimera samarbetet mellan alla inblandade parter och undvik förseningar.

Digitalt istället för överflöd

Undvik pappersarbete, spara tid och hantera en stor mängd data.

Bevisade resultat

Arbetsgodkännanden och förändringsprocesser dokumenteras enkelt och överskådligt.

Quentic Arbetsplatskontroll

Quentics modul Arbetsplatskontroll hjälper dig att införa välorganiserade och säkra verksamhetsprocesser. Med modulen kan du koppla samman EHS-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att involvera och uppdatera dem om processplanering och säkerhetsföreskrifter.

Med Quentic Arbetsplatskontroll drar du fördel av ett gemensamt system som sammanför EHS-ledning och affärsverksamheten. Registrera arbetsuppgifter och deras respektive risker. Fastställ fackmässiga tillvägagångssätt och nödvändiga skyddsåtgärder. Tilldela arbetsgodkännanden på ett effektivt och revisionssäkert sätt. Om existerande processer behöver förbättras kan du konkretisera förändringskraven och dela upp implementeringen i olika faser.

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?