Säkra processer, perfekt samarbete

Med Quentics modul Arbetsplatskontroll

Ökad säkerhet

Skapa säkerhetsstandarder för anställda som utför farligt arbete.

Sömlösa processer

Optimera samarbetet mellan alla inblandade parter och undvik förseningar.

Digitalt istället för överflöd

Undvik pappersarbete, spara tid och hantera en stor mängd data.

Bevisade resultat

Arbetsgodkännanden och förändringsprocesser dokumenteras enkelt och överskådligt.

Quentic Arbetsplatskontroll

Quentics modul Arbetsplatskontroll hjälper dig att införa välorganiserade och säkra verksamhetsprocesser. Med modulen kan du koppla samman EHSQ-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att involvera och uppdatera dem om processplanering och säkerhetsföreskrifter.

Med Quentic Arbetsplatskontroll drar du fördel av ett gemensamt system som sammanför EHSQ-ledning och affärsverksamheten. Registrera arbetsuppgifter och deras respektive risker. Fastställ fackmässiga tillvägagångssätt och nödvändiga skyddsåtgärder. Tilldela arbetsgodkännanden på ett effektivt och revisionssäkert sätt. Om existerande processer behöver förbättras kan du konkretisera förändringskraven och dela upp implementeringen i olika faser.

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Arbetsplatskontroll

Skapa tillstånd

Företag är skyldiga att utfärda tillstånd för farliga uppgifter, detta inkluderar arbete med farliga ämnen, risk för fall och elektrisk spänning. Quentic hjälper dig att arbeta effektivt och skapa en överblick även vid ett stort antal erforderliga tillstånd. Samla er EHSQ- och ESG-ledning och affärsverksamhet i ett säkert system!

Läs mer

Förändringsledning

För att uppnå långsiktigt framgång måste företag regelbundet kritiskt granska sig själv och säkerställa att det finns en rörelse mot ständig förbättring. Organisatoriska ändringar – stora som små – måste emellertid vara väl organiserade. Quentic hjälper dig systematiskt att utvärdera förändringsbehov inom verksamheten och att implementera förändringar i rätt tid.

Läs mer

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien

Quentic Arbetsplatskontroll

Koppla samman EHS-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att uppdatera dem i processplanering och säkerhetsföreskrifter. I denna video förklarar vi hur Quentic kan fungera som ett …

Se video

Whitepaper Contractor Safety Management

Att engagera externa företag innebär en förhöjd säkerhetsrisk. Läs mer om hur risker i samarbete med leverantörer kan minimeras och säkerheten för företagets egna team samtidigt kan höjas.

Ladda ner whitepaper
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

X