Förändringsledning

Med Quentics modul Arbetsplatskontroll.

För att uppnå långsiktigt framgång måste företag regelbundet kritiskt granska sig själv och säkerställa att det finns en rörelse mot ständig förbättring. Organisatoriska ändringar – stora som små – måste emellertid vara väl organiserade. Quentic hjälper dig systematiskt att utvärdera förändringsbehov inom verksamheten och att implementera förändringar i rätt tid.

Effektiv förändringsledning

– det är enkelt med Quentic

Registrera förändringsbehov

 • Registrera förändringsbehov och påbörja deras kontroll och implementering.
 • Identifiera verksamhetsområden och processer som berörs.
 • Möjliggör ökad effektivitet, fastställ möjliga besparingar eller utvärdera allmänna förändringsbehov med hänsyn till regelefterlevnad samt arbetsmiljö.
 • Skapa överskådliga jämförelser av bör- och är-tillstånd.
 • Tydliggör förbättringspotentialer och förändringarnas fördelar.
 • Uppskatta kostnader för respektive förändring.

Ta fram målsättningar

Utvärdera och implementera

 • Dela upp förändringsprocessen i enskilda, överskådliga handlingsfaser.
 • Använd utlåtanden för intern kontroll av faserna.
 • Inkludera medarbetare och externa rådgivare i processen.
 • Fastlägg ansvarsområden och implementeringsfrister för samtliga faser.
 • Dokumentera godkännanden för varje handlingsfas och förändringsprocess.
 • Visualisera förändringar med hjälp av bilder och information om åtgärder.
 • Få information om vilka steg som redan utförts och av vem.
 • Skapa enkelt rapporter om förändringsledningen.

Dokumentera resultaten

Förändringsprocesser och processförändringar

Om ändringar införs i verksamheten, t.ex. strängare kontrollföreskrifter eller anskaffning av nya maskiner, förändras också medarbetarnas arbetsprocesser. Med modulen Quentic Processer kan du spårbart förmedla instruktioner för arbetsprocesser och vid en senare tidpunkt även implementera processförändringar, snabbt och entydigt.

Processhantering med Quentic

Modulen Processer ger dig allt du behöver för att utforma processerna – och för att vidareutveckla dem.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien

Quentic Arbetsplatskontroll

Koppla samman EHS-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att uppdatera dem i processplanering och säkerhetsföreskrifter. I denna video förklarar vi hur Quentic kan fungera som ett …

Se video

Whitepaper Contractor Safety Management

Att engagera externa företag innebär en förhöjd säkerhetsrisk. Läs mer om hur risker i samarbete med leverantörer kan minimeras och säkerheten för företagets egna team samtidigt kan höjas.

Ladda ner whitepaper
Gå till resurser

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”

X