Riskbedömningar för farliga ämnen

med Quentics modul Farliga ämnen

I Quentic är det enkelt att skapa föreskriftsenliga riskbedömningar för arbetsuppgifter med farliga ämnen. I modulen kan du identifiera och utvärdera farorna och kontrollera om det går att ersätta farliga ämnen med alternativa ämnen. Tilldelning av skyddsåtgärder sker automatiskt och enligt en beprövad tysk standard (EMKG från BAuA).

Riskbedömning av farliga ämnen

– det är enkelt med Quentic

Bestäm användningsområde

 • Genomför riskbedömningar för farliga ämnen och deras användningsområden.
 • Förenklat tillvägagångssätt för samlad utvärdering av ämnesklasser.
 • Återanvänd mallar och spara tid.
 • Enkel registrering av arbetsuppgifter med farliga ämnen.
 • Åtkomst till ett centralt register över arbetsuppgifter.
 • Automatisk visning av relevanta faroangivelser (H-fraser).
 • Standardiserade uppgifter om faror, hudkontakt, inandning, brand och explosion.

Dokumentera arbetsuppgifter och faror

Ta fram skyddsåtgärder

 • Automatisk tilldelning av riskgrupper och åtgärdssteg.
 • Lämpliga skyddsåtgärder tas fram med en knapptryckning.
 • Översikt över skyddsåtgärder inklusive implementeringsstatus som tydligt visar planering och genomförande.
 • Riskbedömningen kan omvandlas till ett dokument för utskrift eller utskick.
 • Dokumentet delas automatiskt med berörda medarbetare enligt respektive användningsområde.
 • Påminnelser om uppföljning säkrar regelmässig uppdatering av innehållet.
 • Strukturerad administration av äldre och aktuella dokumentversioner.

Skapa slutdokument

Substitution

Att kontrollera om det går att substituera farliga ämnen är en viktig del av riskbedömningen. Quentic visar dig om alternativ till ett farligt ämne har undersökts och med vilket resultat. Om en substitution är möjlig kopplar du enkelt ersättningsämnets datapost till riskbedömningen. Det garanterar att alla uppgifter är samlade och fullständiga.

Riskbedömningar för arbetsmaterial

Riskbedömningar som inte gäller farliga ämnen genomför du med Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Farliga ämnen

Med rätt programvara har du kontroll på hanteringen av farliga ämnen. I denna video lär du dig mer om hur Quentic-modulen stödjer korrekt uppfyllelse av rättsliga föreskrifter och dessutom sörjer för maximal transparens …

Se video

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”