Systematisk hantering av säkerhetsdatablad

med Quentics modul Farliga ämnen.

Alla användare av kemikalier måste ha säkerhetsdatablad för att få information om ämnens egenskaper och risker vid användningen. Därför är det viktigt att denna skyddsinformation alltid är uppdaterad. Quentic hjälper dig med just detta – med enkla verktyg för arkivering, versionskontroll och beställning av säkerhetsdatablad.

Strukturerade och aktuella säkerhetsdatablad

– det är enkelt med Quentic

Registrera farliga ämnen

 • Använd registret över allt arbetsmaterial och farliga ämnen.
 • Överför den viktig information från datasäkerhetsbladen till standardiserade dataposter.
 • Hitta snabbt informationen genom omfattande filter- och sökfunktioner.
 • Gör säkerhetsdatablad med dataposter om farliga ämnen tillgängliga för dina kollegor.
 • Dokumentera aktuell status för ändringar, utskriftsversion och senaste förfrågning hos leverantören.
 • Lagra äldre och nya versioner av säkerhetsdatabladen transparent och strukturerat.

Lagra säkerhetsdatablad

Kontrollera uppdateringar

 • Påminnelser om när du bör kontrollera om era säkerhetsdatablad är aktuella.
 • Anpassa kontrollreglerna efter individuella behov.
 • Kontrollera säkerhetsdatabladens status via översikt över av farliga ämnen.
 • Identifiera föråldrade säkerhetsdatablad direkt.
 • Visa alla levererade farliga ämnen efter leverantör.
 • Skapa enkelt färdiga förfrågningar om uppdaterade säkerhetsdatablad.
 • Välj bland olika format (brev, fax, e-post) för kompletta förfrågningar inklusive adress och lista över berörda farliga ämnen.

Skicka förfrågning till leverantörer

Alla leverantörer i en lista

Håll dina säkerhetsdatablad strukturerade och aktuella med Quentic. Registrera dina leverantörer av farliga ämnen tillsammans med andra externa kontaktpersoner i Quentic Core. Genom att denna basinformation lagras centralt kan den snabbt kopplas till andra områden och funktioner – exempelvis hantering av säkerhetsdatablad (SDB) i modulen Farliga ämnen. På så vis får du även en separat leverantörslista.

Säkerhetsdatablad och mycket mer

I Quentic sparar du säkerhetsdatablad direkt i förteckningen över farliga ämnen, där det även finns många andra funktioner.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”