Systematisk hantering av säkerhetsdatablad

med Quentics modul Farliga ämnen.

Alla användare av kemikalier måste ha säkerhetsdatablad för att få information om ämnens egenskaper och risker vid användningen. Därför är det viktigt att denna skyddsinformation alltid är uppdaterad. Quentic hjälper dig med just detta – med enkla verktyg för arkivering, versionskontroll och beställning av säkerhetsdatablad.

Strukturerade och aktuella säkerhetsdatablad

– det är enkelt med Quentic

Registrera farliga ämnen

 • Använd registret över allt arbetsmaterial och farliga ämnen.
 • Överför den viktig information från datasäkerhetsbladen till standardiserade dataposter.
 • Hitta snabbt informationen genom omfattande filter- och sökfunktioner.
 • Gör säkerhetsdatablad med dataposter om farliga ämnen tillgängliga för dina kollegor.
 • Dokumentera aktuell status för ändringar, utskriftsversion och senaste förfrågning hos leverantören.
 • Lagra äldre och nya versioner av säkerhetsdatabladen transparent och strukturerat.

Lagra säkerhetsdatablad

Kontrollera uppdateringar

 • Påminnelser om när du bör kontrollera om era säkerhetsdatablad är aktuella.
 • Anpassa kontrollreglerna efter individuella behov.
 • Kontrollera säkerhetsdatabladens status via översikt över av farliga ämnen.
 • Identifiera föråldrade säkerhetsdatablad direkt.
 • Visa alla levererade farliga ämnen efter leverantör.
 • Skapa enkelt färdiga förfrågningar om uppdaterade säkerhetsdatablad.
 • Välj bland olika format (brev, fax, e-post) för kompletta förfrågningar inklusive adress och lista över berörda farliga ämnen.

Skicka förfrågning till leverantörer

Alla leverantörer i en lista

Håll dina säkerhetsdatablad strukturerade och aktuella med Quentic. Registrera dina leverantörer av farliga ämnen tillsammans med andra externa kontaktpersoner i Quentic Core. Genom att denna basinformation lagras centralt kan den snabbt kopplas till andra områden och funktioner – exempelvis hantering av säkerhetsdatablad (SDB) i modulen Farliga ämnen. På så vis får du även en separat leverantörslista.

Säkerhetsdatablad och mycket mer

I Quentic sparar du säkerhetsdatablad direkt i förteckningen över farliga ämnen, där det även finns många andra funktioner.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Farliga ämnen

Med rätt programvara har du kontroll på hanteringen av farliga ämnen. I denna video lär du dig mer om hur Quentic-modulen stödjer korrekt uppfyllelse av rättsliga föreskrifter och dessutom sörjer för maximal transparens …

Se video

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”