Avfallshantering

med Quentics modul Miljöledning.

Som avfallsproducent har företag vissa skyldigheter. Det innebär att avfall måste klassificeras och en miljövänlig avfallshantering respektive återanvändning säkerställas. Med Quentic får du ett strukturerat avfallsregister och kan dokumentera avfallsbehandlingen på ett verifierbart sätt. Du har alltid åtkomst till nyckeltal som kostnader, intäkter och återanvändningskvoter.

Oklanderlig avfallshantering

– det är enkelt med Quentic

Registrera insamlingsplatser, transportföretag och avfallshanteringsföretag

 • Registrera verksamhetens insamlingsplatser för avfall och avfallscontainrar.
 • Katalogisera kontrakterade avfallstransportörer och avfallshanteringsföretag.
 • Lägg till kontaktuppgifter för externa kontaktpersoner.
 • Få en översikt över de avfallstyper som hanteras.
 • Skapa ett centralt register för verksamhetens alla avfallstyper.
 • Använd standardiserade avfallskoder och beskrivningar.
 • Inkludera beskrivningar av hanteringssätt och exakta förfaranden. 
 • Klassificera farligt avfall och komplettera dessa med ytterligare information direkt från modulen Farliga ämnen.

Skapa avfallsregister

Dokumentera avfallshanteringen

 • Dokumentera hanteringens förlopp inklusive följesedlar.
 • Få full koll på tidsperioder, avfallsströmmar och ansvar.
 • Registrera transportkostnader, hanteringskostnader och försäljningsintäkter.
 • Upptäck avvikelser genom den automatiska jämförelsen med senast registrerad volym och kostnad.
 • Skapa kompakta eller omfattande utvärderingar för att se hanteringskostnader per driftställe.
 • Snabb överblick genom anpassningsbara summeringar av nyckeltal från avfallshanteringen.
 • Visualisera data i diagram och tabeller, exportera dem i vanliga Office-format.

Genomför utvärderingar

Transport av farligt avfall – ett viktigt tema

Varje Quentic-modul är i sig ett kraftfullt verktyg. Kombinerat med andra moduler uppstår ytterligare synergieffekter. Du kan t.ex. deklarera farliga avfallstyper som farligt gods och sedan enkelt integrera dem i processerna i modulen Farliga ämnen. Detta sparar arbete och säkerställer att de stränga reglerna för farligt gods följs.

Hantera farliga ämnen med Quentic

Om du använder modulen Farliga ämnen kan du inkludera transport av farligt gods i hanteringen av farliga ämnen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Under de senaste tre åren har vi registrerat över 2 000 avfallsprocesser med programvaran – idag kan vi enkelt analysera dessa data och skapa överskådliga tabeller och diagram med ett knapptryck. Dessa omfattande utvärderingsmöjligheter är en stor fördel med Quentic.”