Övervakning av resursflöden

med Quentics modul Miljöledning.

Quentic ger dig alla nödvändiga funktioner för en heltäckande övervakning av driftens resursflöden. Registrera förbrukning och omkostnader för energi, färskvatten och andra resurser, och håll koll på den långsiktiga utvecklingen av värden för avloppsvatten och emissioner. Import- och exportfunktioner, flexibla summeringar och en lång rad filterfunktioner underlättar ditt arbete.

Övervaka resursförbrukningen

– det är enkelt med Quentic

Registrera förbrukningsmätare

 • Registrering av olika mätare och deras placeringar på anläggningen.
 • Inklusive ström-, gas- och vattenmätare. 
 • Exakt klassificering som huvudmätare och efterkopplad mätare.
 • Lägg till taxor för ström, gas och vatten inklusive emissionsrelevant information.
 • Registrera mätarvärden strukturerat.
 • Avläs direkt differensen gentemot senaste mätarvärdet och kontrollera rimligheten.
 • Automatisk beräkning av omkostnader baserat på inmatade taxor.

Dokumentera förbrukningsmängder och omkostnader

Förvalta specifika resurser

 • Registrera ytterligare verksamhetsresurser som bearbetade insatser, t.ex. bränsle, tryckluft eller material.
 • Dokumentera förbrukning och omkostnader per tidsperiod.
 • Registrera producerade varor som utfall och få överblick över produktionsvolymer och tillverkningskostnader.
 • Visa verksamhetens emissioner.
 • Summering av viktiga indikatorer är individuellt anpassningsbara och underlättar övervakningen av relevanta nyckeldata.
 • Diagram och tabeller förtydligar utvärderingen av förbrukning och kostnader, antingen totalt eller uppdelat efter verksamhetsområden.
 • Optimalt underlag för beslut och åtgärder, t.ex. för energibesparingar eller resursoptimering.

Genomför utvärderingar

Enkel import av förbrukningsvärden

Om du redan har regelbunden förbrukningsdata för dina resurser i digitala format som tabeller, kan du enkelt överföra dessa till Quentic. Praktiska importfunktioner gör det möjligt att enkelt överföra stora datamängder med ett fåtal klick och integrera dem i övervakningen.

Skräddarsydda utvärderingar

Få reda på mer om de omfattande utvärderingsmöjligheterna i modulen Miljöledning.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 14001

Samlad expertkunskap om certifiering enligt ISO 14001. Enkelt förklarat inklusive checklistor och en konkret införandeplan. Din guide till den internationella standarden för miljöledningssystem.

Ladda ner whitepaper

Quentic Miljöledning

Programvarulösningen Quentic gör det möjligt att registrera och följa samtliga data inom ramen för resursförbrukning. Lär dig mer i denna video om hur miljöledningsnyckeltal automatiskt beräknas och sedan effektivt …

Se video

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Hur använder Alfred Kärcher Quentic för att skapa och utvärdera avfall, förbrukningsdata, miljöaspekter eller miljöindikatorer av olika slag? Läs det ISO 14001-certifierade företagets framgångshistoria.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Under de senaste tre åren har vi registrerat över 2 000 avfallsprocesser med programvaran – idag kan vi enkelt analysera dessa data och skapa överskådliga tabeller och diagram med ett knapptryck. Dessa omfattande utvärderingsmöjligheter är en stor fördel med Quentic.”

X