Översikt över alla processer

med Quentics modul Processer.

Med Quentic kan du inte bara se enskilda processer även visa överskådliga processöversikter som förtydligar växelverkan mellan olika processer. Tack vare den praktiska utforskaren Process Explorer kan dina kollegor enkelt navigera i alla processer och växla mellan att se varje enskilt processteg på detaljerad eller global nivå.

Komplett överblick över processer

– det är enkelt med Quentic

Definiera processöversikter

 • Använd processkartor för att visa hur olika verksamhetsprocesser förhåller sig till varandra.
 • Visa logiska sammanhang och beroenden.
 • Tydliggör olika överlappningar mellan avdelningar och funktionsområden.
 • Presentera föregående och efterföljande processer, huvud- och delprocesser i en grafisk visualisering.
 • Placera enkelt alla symboler med dra och släpp.
 • Integrera direkt detaljerade enskilda processer och skapa en komplex helhetsbild med hierarkisk, överskådlig struktur.
 • Spara och dela processdiagram som pdf:er.

Visualisera processöversikter

Tillhandahåll samlade processuppgifter

 • Färdiga processöversikter och enskilda processer integreras automatiskt i Quentic Process Explorer.
 • Utforskaren Process Explorer fungerar som central startpunkt för alla medarbetare som söker information.
 • Endast visningsbehörighet: klar åtskillnad mellan processdefinition och processimplementering.
 • Använd funktionen Process Explorer för att enkelt navigera genom alla processöversikter och processer.
 • Sök efter tillvägagångssätt och ansvariga personer.
 • Implementera processteg direkt tack vare interaktiva processdiagram.
 • Få ytterligare information om respektive processägare och versionsstatus.

Hämta processuppgifter

Ett optimalt verktyg för strukturer och processer

Med Quentic kan du inte bara tydliggöra din verksamhets organisation utifrån processerna, utan även själva organisationsstrukturen. Organisationsenheter, avdelningar, tjänster och funktioner registreras centralt och överskådligt. Den registrerade strukturen kan du sedan avnända för att tilldela uppgifter och för att generera ett tydligt organisationsschema.

Implementera processteg

Tack vare det interaktiva verktyget Process Explorer kan teoretiska beskrivningar direkt omvandlas till praktiska åtgärder.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

X