Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att uppfylla kraven i lagar och standarder, det minimerar ansvarsrisken.

Regelbundna uppdateringar

Dra nytta av enkel hantering av juridiska texter och automatiska avstämningar mot rättsdatabaser.

Inga redundanser

Rättslig information lagras centralt och arbetsuppgifter koordineras smidigt.

Mer transparens

Praktiska datastrukturer och effektiva filter ger ökad transparens.

Quentic Regelefterlevnad

Med modulen Regelefterlevnad uppfyller du enkelt alla krav inom de omfattande rättsliga bestämmelserna som gäller för arbetsmiljö och miljöskydd. Det minimerar ansvarsrisken maximalt.

Quentic Regelefterlevnad ger dig vägledning i den byråkratiska djungeln. Bland annat underlättar modulen bedömningen om gällande lagar innebär att åtgärder måste vidtas. Samtidigt får du effektiva hjälpmedel för att säkerställa att alla processer i verksamheten genomförs enligt lagens bestämmelser, vilket dokumenteras med enhetliga och tydliga data.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Regelefterlevnad

Rättsregister

Skapa ett register över de viktigaste lagarna, förordningarna och regelverk samt deras tillämpningar.

Läs mer

Juridiska skyldigheter

Identifiera vilka lagar och regler som styr dina skydligheter och se till att de efterlevs.

Läs mer

Lagrevisioner

Utför transparenta revisioner och använd gränssnitten till rättsdatabaser.

Läs mer

Förändringsledning

Planera förändringsprocesser och koordinera de enskilda implementeringsfaserna.

Läs mer

Anläggningsregister

Registrera dina anläggningar centralt, inklusive information om prestanda och tryckbärande anordningar.

Läs mer

Kontroller

Organisera kontroller av anläggningar och arbetsmaterial och dokumentera resultaten.

Läs mer

Kontrollplan

Se snabbt vilka kontroller som ska utföras och vilka tidsfrister som gäller.

Läs mer

Tillstånd

Hantera era tillstånd inklusive giltigheter, krav och kompletterande bestämmelser.

Läs mer

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom HSE och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Prova vår programvara kostnadsfritt