Stärk ledningssystemen och uppnå dina mål

med Quentics modul Risker & Revisioner.

Med Quentic bestämmer du riktningen för dina ledningsystem. Oavsett om det rör sig om miljöledning, arbetsmiljö, produktförbättring eller hållbarhetskonceptet – du ställer in målen och kan sedan när som helst enkelt avläsa hur långt implementeringen har fortskridit och vilka mål som har uppnåtts. Quentic ger dig optimalt stöd vid införandet och upprätthållandet av ledningssystem enligt ISO 45001, ISO 14001 och ISO 50001.

Utforma ledningssystem

– det är enkelt med Quentic

Utforma program

 • Registrera innehåll, tidsfrister och område.
 • Skapa centrala uppgifter för alla involverade personer.
 • Kan användas för alla typer av ledningssystem.
 • Konkretisera ledningssystemet med enskilda miljömål, hållbarhetsmål osv. 
 • Definiera entydiga frister och ansvarsområden för varje enskilt mål.
 • Inkludera kvantitativa och kvalitativa målsättningar.

Sätt upp mål

Definiera tillvägagångssätt

 • Fastlägg åtgärder för att uppnå målen.
 • Tilldela åtgärder till ansvariga medarbetare via e-post.
 • Uppnå transparens tack vare tydlig datastruktur.
 • Automatisk beräkning av implementeringsstatus baserad på åtgärderna.
 • Tydlig översikt över aktuell status för varje mål och för hela ledningssystemet.
 • Visning av uppnådda effekter, som kostnadsbesparingar.
 • Jämförelser av målvärden och är-värden visar framsteg och avvikelser.

Följ upp implementering och effekter

Quentic – ett sammankopplat system

I Quentic kan du direkt ta fram åtgärder för att uppnå dina mål utifrån alla dina ledningssystem. Alla åtgärder förvaltas sedan centralt i Quentic Core av ansvarig person. Tack vare intelligent sammankoppling av de modulerna och genom enhetliga datastrukturer undviks dubbelarbete och redundans, samtidigt som datakvaliteten förbättras.

Effektiv åtgärdsförvaltning

Åtgärder står i ett nära samband till ditt ledningssystem och förvaltas centralt i Quentic.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”