Stärk ledningssystemen och uppnå dina mål

med Quentics modul Risker & Revisioner.

Utforma ledningssystem

– det är enkelt med Quentic

Utforma program

 • Registrera innehåll, tidsfrister och område.
 • Skapa centrala uppgifter för alla involverade personer.
 • Kan användas för alla typer av ledningssystem.
 • Konkretisera ledningssystemet med enskilda miljömål, hållbarhetsmål osv. 
 • Definiera entydiga frister och ansvarsområden för varje enskilt mål.
 • Inkludera kvantitativa och kvalitativa målsättningar.

Sätt upp mål

Definiera tillvägagångssätt

 • Fastlägg åtgärder för att uppnå målen.
 • Tilldela åtgärder till ansvariga medarbetare via e-post.
 • Uppnå transparens tack vare tydlig datastruktur.
 • Automatisk beräkning av implementeringsstatus baserad på åtgärderna.
 • Tydlig översikt över aktuell status för varje mål och för hela ledningssystemet.
 • Visning av uppnådda effekter, som kostnadsbesparingar.
 • Jämförelser av målvärden och är-värden visar framsteg och avvikelser.

Följ upp implementering och effekter

Quentic – ett sammankopplat system

I Quentic kan du direkt ta fram åtgärder för att uppnå dina mål utifrån alla dina ledningssystem. Alla åtgärder förvaltas sedan centralt i Quentic Core av ansvarig person. Tack vare intelligent sammankoppling av de modulerna och genom enhetliga datastrukturer undviks dubbelarbete och redundans, samtidigt som datakvaliteten förbättras.

Effektiv åtgärdsförvaltning

Åtgärder står i ett nära samband till ditt ledningssystem och förvaltas centralt i Quentic.

Översikt av de viktigaste funktionerna

Funktioner i modulen Risker & Revisioner

Organisera revisioner

Har du en revision som står för dörren? När är nästa inspektion av fabriksområdet? Och nästa certifiering, t.ex. enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 eller ISO 45001? Med Quentic kan du grundligt förbereda varje revision i god tid. Du ställer samman nödvändig information och frågelistor centralt så att alla deltagare har optimala förutsättningar för en smidig revision.

Läs mer

Revisionsrapporter och dokumentation

Har du genomfört en revision kan du enkelt dokumentera resultaten med Quentic. Beroende på om åtgärder behöver vidtas, rekommendationer ges eller om avvikelser fastställts inkluderas direkt lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder. Den fullständiga revisionsrapporten färdigställs på kort tid, inklusive alla krav, utvärderingar och förbättringar.

Läs mer

Aspekter och riskbedömningar

Quentic ger dig ett strukturerat tillvägagångssätt för att utarbeta aspekter och riskbedömningar, som även står i fokus i ISO 9001 och 14001. Ta fram miljöaspekter, utvärdera produktionsförhållanden eller bedöm medarbetarnas säkerhet. Resultatet är en överskådlig utvärderingsmatris som visar behovet av åtgärder eller en jämförelse av resultaten från olika driftställen och avdelningar.

Läs mer

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHSQ- och ESG-arbete.

Oerlikon Metco GmbH

Vilka fördelar erbjuder Quentic kvalitetsansvariga vid användning i den dagliga verksamheten? I videon berättar Gabriele Schwarz från Oerlikon Metco GmbH om sina erfarenheter av EHS-programvaran.

Läs framgångshistorien

Quentic Risker & Revisioner

Se till att det finns flexibilitet, pålitlighet och effektivitet vid kontrollen av dina företagsprocesser. I denna video får du lära dig mer om hur Quentic kan fungera som stöd i alla faser inom ramen för interna och …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X