Revisionsrapporter och dokumentation

med Quentics modul Risker & Revisioner.

Har du genomfört en revision kan du enkelt dokumentera resultaten med Quentic. Beroende på om åtgärder behöver vidtas, rekommendationer ges eller om avvikelser fastställts inkluderas direkt lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder. Den fullständiga revisionsrapporten färdigställs på kort tid, inklusive alla krav, utvärderingar och förbättringar.

Från revision till revisionsrapport

– det är enkelt med Quentic

Registrera svar

 • Resultaten från en revision kan registreras online under själva revisionen eller importeras i form av en lista över resultaten i efterhand (offlinefunktion).
 • Checklistfunktion för snabb redigering.
 • Specifika dokument och bilder kan bifogas varje punkt.
 • Skapa dig en snabb överblick av svaren med färgkoderna röd, gul och grön.
 • Definiera individuella utvärderingsskalor för varje revision.
 • Komplettera enskilda punkter med utförliga beskrivningar.

Utvärdera resultaten

Härled korrigerande åtgärder

 • Härledning av korrigerande åtgärder för fastställda avvikelser direkt i systemet.
 • Sömlös tilldelning av åtgärdsimplementering till ansvariga personer via en praktisk lista.
 • Automatiska påminnelser vid åtgärdsbehov.
 • Skapa revisionsrapporten direkt med en knapptryckning.
 • Visa all revisionsinformation och alla resultat i en enhetlig layout.
 • Använd dina egna rapportmallar med företagets logotyp.
 • Överskådlig förvaltning av alla revisionsrapporter och revisionssäker versionshantering.

Skapa revisionsrapport

Samlad utvärdering av revisioner

Med Quentic kan du inte bara överskådligt visa och utvärdera resultat för en separat revision, utan det finns flera utvärderingsmöjligheter för att analysera dina samlade revisioner från olika synvinklar. Skapa tydliga tabeller och diagram som till exempel visar hur många revisioner av vilken typ som har genomförts under det senaste året.

Efter revisionen är före revisionen

Är revisionen avklarad? Quentic informerar automatiskt om när nästa revision ska genomföras!

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”