Revisionsrapporter och dokumentation

med Quentics modul Risker & Revisioner.

Har du genomfört en revision kan du enkelt dokumentera resultaten med Quentic. Beroende på om åtgärder behöver vidtas, rekommendationer ges eller om avvikelser fastställts inkluderas direkt lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder. Den fullständiga revisionsrapporten färdigställs på kort tid, inklusive alla krav, utvärderingar och förbättringar.

Från revision till revisionsrapport

– det är enkelt med Quentic

Registrera svar

 • Resultaten från en revision kan registreras online under själva revisionen eller importeras i form av en lista över resultaten i efterhand (offlinefunktion).
 • Checklistfunktion för snabb redigering.
 • Specifika dokument och bilder kan bifogas varje punkt.
 • Skapa dig en snabb överblick av svaren med färgkoderna röd, gul och grön.
 • Definiera individuella utvärderingsskalor för varje revision.
 • Komplettera enskilda punkter med utförliga beskrivningar.

Utvärdera resultaten

Härled korrigerande åtgärder

 • Härledning av korrigerande åtgärder för fastställda avvikelser direkt i systemet.
 • Sömlös tilldelning av åtgärdsimplementering till ansvariga personer via en praktisk lista.
 • Automatiska påminnelser vid åtgärdsbehov.
 • Skapa revisionsrapporten direkt med en knapptryckning.
 • Visa all revisionsinformation och alla resultat i en enhetlig layout.
 • Använd dina egna rapportmallar med företagets logotyp.
 • Överskådlig förvaltning av alla revisionsrapporter och revisionssäker versionshantering.

Skapa revisionsrapport

Samlad utvärdering av revisioner

Med Quentic kan du inte bara överskådligt visa och utvärdera resultat för en separat revision, utan det finns flera utvärderingsmöjligheter för att analysera dina samlade revisioner från olika synvinklar. Skapa tydliga tabeller och diagram som till exempel visar hur många revisioner av vilken typ som har genomförts under det senaste året.

Efter revisionen är före revisionen

Är revisionen avklarad? Quentic informerar automatiskt om när nästa revision ska genomföras!

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Oerlikon Metco GmbH

Vilka fördelar erbjuder Quentic kvalitetsansvariga vid användning i den dagliga verksamheten? I videon berättar Gabriele Schwarz från Oerlikon Metco GmbH om sina erfarenheter av EHS-programvaran.

Läs framgångshistorien

Quentic Risker & Revisioner

Se till att det finns flexibilitet, pålitlighet och effektivitet vid kontrollen av dina företagsprocesser. I denna video får du lära dig mer om hur Quentic kan fungera som stöd i alla faser inom ramen för interna och …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X