Utbildningsintyg

med Quentics modul Webbutbildningar.

Med Quentic är det enkelt att organisera webbutbildningar. Om du behöver få en översikt över deltagare och resultat kan du använda övergripande utvärderingar eller visa personers enskilda kvalifikationer. Informationen skyddas av ett differentierat koncept för åtkomstbehörighet. Efter avslutad utbildning utfärdas certifikat automatiskt så att varje deltagare får sitt utbildningsintyg direkt.

Hantera utbildningsintyg och kvalifikationer

– det är enkelt med Quentic

Kontrollera resultat

 • Vid behov kontrolleras inlärningen genom förståelsefrågor.
 • När undervisningen avslutats får deltagaren direkt återkoppling om sitt resultat.
 • Om en deltagare inte har uppnått målen kan enskilda delar av utbildningsinnehållet repeteras och förståelsefrågorna upprepas.
 • Uppnådda kvalifikationer och deras giltigheter protokolleras automatiskt.
 • Åtskild hantering av medarbetares och besökares kvalifikationer säkerställer att endast behöriga har åtkomst.
 • Alla dokumenterade kvalifikationer beaktas automatiskt vid planering av kommande utbildningar.

Dokumentera kvalifikationer

Utfärda certifikat

 • Individuella certifikat kan utfärdas digitalt med beskrivning av kvalificeringsinnehåll och giltighetstider.
 • Certifikat om undervisning av besökare kan automatiskt skickas till en skrivare.
 • Även i efterhand kan utfärdade certifikat visas i Quentic.
 • Statistik ger överblick över genomförda webbutbildningar.
 • Möjlighet att dela upp statistik om utbildningar på olika sätt, t.ex. efter organisationsenheter.
 • Omfattande utvärderingar underlättar granskning av utbildningshanteringen som helhet.

Utvärdera

Undervisa på nätet eller på plats

Med Quentic kan du inte bara tillhandahålla flexibla webbutbildningar, utan även planera fysiska undervisningstillfällen på företaget och dokumentera deras resultat. Utbildningsintyg från alla typer av utbildningar samlas i modulen Arbetsmiljö & Säkerhet, så att du alltid har en helhetsblick för utbildningshanteringen.

Central utbildningshantering

All information om webbutbildningar och undervisning på plats samlas överskådligt i modulen Arbetsmiljö & Säkerhet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Whitepaper Contractor Safety Management

Organisationer måste säkerställa att externa leverantörer, precis som den interna organisationen också uppfyller alla säkerhetskrav. Ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet minskar riskerna, även för externt inhyrda medarbetare.

”Quentic: Mindre stress. Mer kvalitet.”