Utbildningsintyg

med Quentics modul Webbutbildningar.

Med Quentic är det enkelt att organisera webbutbildningar. Om du behöver få en översikt över deltagare och resultat kan du använda övergripande utvärderingar eller visa personers enskilda kvalifikationer. Informationen skyddas av ett differentierat koncept för åtkomstbehörighet. Efter avslutad utbildning utfärdas certifikat automatiskt så att varje deltagare får sitt utbildningsintyg direkt.

Hantera utbildningsintyg och kvalifikationer

– det är enkelt med Quentic

Kontrollera resultat

 • Vid behov kontrolleras inlärningen genom förståelsefrågor.
 • När undervisningen avslutats får deltagaren direkt återkoppling om sitt resultat.
 • Om en deltagare inte har uppnått målen kan enskilda delar av utbildningsinnehållet repeteras och förståelsefrågorna upprepas.
 • Uppnådda kvalifikationer och deras giltigheter protokolleras automatiskt.
 • Åtskild hantering av medarbetares och besökares kvalifikationer säkerställer att endast behöriga har åtkomst.
 • Alla dokumenterade kvalifikationer beaktas automatiskt vid planering av kommande utbildningar.

Dokumentera kvalifikationer

Utfärda certifikat

 • Individuella certifikat kan utfärdas digitalt med beskrivning av kvalificeringsinnehåll och giltighetstider.
 • Certifikat om undervisning av besökare kan automatiskt skickas till en skrivare.
 • Även i efterhand kan utfärdade certifikat visas i Quentic.
 • Statistik ger överblick över genomförda webbutbildningar.
 • Möjlighet att dela upp statistik om utbildningar på olika sätt, t.ex. efter organisationsenheter.
 • Omfattande utvärderingar underlättar granskning av utbildningshanteringen som helhet.

Utvärdera

Undervisa på nätet eller på plats

Med Quentic kan du inte bara tillhandahålla flexibla webbutbildningar, utan även planera fysiska undervisningstillfällen på företaget och dokumentera deras resultat. Utbildningsintyg från alla typer av utbildningar samlas i modulen Arbetsmiljö & Säkerhet, så att du alltid har en helhetsblick för utbildningshanteringen.

Central utbildningshantering

All information om webbutbildningar och undervisning på plats samlas överskådligt i modulen Arbetsmiljö & Säkerhet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Quentic Webbutbildningar

Utbilda dina medarbetare på ett flexibelt och platsoberoende sätt! Lär dig mer i denna video om hur du kan tillhandahålla kurser och sedan utbilda medarbetare, besökare och externa företag på ett effektivt och …

Se video

Whitepaper Contractor Safety Management

Att engagera externa företag innebär en förhöjd säkerhetsrisk. Läs mer om hur risker i samarbete med leverantörer kan minimeras och säkerheten för företagets egna team samtidigt kan höjas.

Ladda ner whitepaper

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Med Quentic fick vi ett centralt och stabilt verktyg för att enkelt strukturera data på ett överskådligt sätt och systematiskt förvalta alla dokument.”

X