Miljö & hållbarhet

ISO 14001 för miljön

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

3 minuter

Alfred Kärcher är ett företag baserat i Winnenden utanför Stuttgart. Det traditionsrika företaget som tillverkar högtryckstvättar och skurmaskiner är pådrivande när det kommer till miljöskydd. De har en omfattande avdelning för miljöledning och arbetar kontinuerligt för att optimera sin miljöprestanda.

Kärcher använder Quentics programvara sedan 2010 för att registrera alla typer av nyckeltal för avfall, förbrukning, hållbarhet och miljöaspekter. Dessa analyseras sedan och används som grund för bolagets strategiska beslut.

Om Alfred Kärcher

Till att börja med etablerade sig företaget inom värmeteknik men 1950 fick de sitt genombrott inom rengöringsteknik. Sedan dess tillhandahåller de produkter som högtryckstvättar och skurmaskiner som håller rent både hos privatpersoner, företag och inom industrin. Sedan företaget grundades 1935 har Alfred Kärcher GmbH utvecklats till världsmarknadsledare inom rengöringsteknik. Globalt har de cirka 11 300 anställda och en omsättning på över 2,2 miljarder euro.

Miljöskydd var alltid en viktig fråga

Kärcher var ett av de första företagen som certifierades enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 efter att den publicerades år 1996. Sedan de införde miljöledningssystemet dokumenterar de noggrant all miljörelevant data. Livscykelanalyser, miljönyckeltal och i synnerhet företagets miljöprestanda synliggörs och optimeras kontinuerligt i linje med den ständiga förbättringsprocessen.

”Med Quentic kan vi, ett globalt företag, standardisera alla miljörelevanta processer och skapa maximal transparens. Det lönar sig inte bara ur ett ekologiskt perspektiv, utan även ekonomiskt.”

Andreas Mayer, Head of Environment and Sustainability Management, Alfred Kärcher GmbH

Enklare hantering av stora datamängder

”Vi letade efter ett program som både klarar av att skapa livscykelanalyser samt att registrera och utvärdera våra förbrukningstal och avfallsdata. Dessa uppgifter genererar stora mängder data”, förklarar Andreas Mayer. Den världsledande tillverkaren av rengöringsmaskiner använder sig av Quentic sedan 2010, framför allt för sitt miljöledningssystem. I modulen Miljöledning registrerar respektive driftställes miljöombud alla förbrukningsdata så som el, gas, vatten och avfall. Data som tidigare omständligt bearbetats i oöverskådliga tabeller lagras nu strukturerat i en central databas med dagsaktuella data. Databasen kan öppnas från alla driftställen av alla användare med åtkomstbehörighet. Det speciella med det hela är att alla förbrukningsdata från förvaltnings- och produktionsställen registreras på ett heltäckande och decentraliserat sätt. Detta kan genomföras flexibelt och oberoende av plats – Quentic används nämligen i en vanlig webbläsare.

Program, mål och miljöaspekter

Alfred Kärcher använder funktionerna i modulen Risker & Revisioner för att kontinuerligt övervaka sina miljöprogram, miljömål och alla aspekter av en hållbar verksamhetsutveckling samt för att omsätta dessa på sina driftställen. ”Miljöombudet på respektive driftställe ansvarar för att de företagsövergripande programmen bryts ner till mindre uppgiftspaket för det specifika driftstället, samt för att identifiera miljöaspekter på plats och registrera dessa i programvaran”, berättar Andreas Mayer om hur Quentic används i praktiken.

Full koll på juridiska skyldigheter

Ett annat mycket viktigt tema för Kärcher är säkerställandet av juridisk regelefterlevnad. Quentics integrerade gränssnitt till en miljörättsdatabas gör det enkelt för företagets juridiska experter att härleda Kärchers juridiska skyldigheter. Miljöombuden på de olika driftställena ansvarar sedan för att de tillämpliga skyldigheterna omsätts i praktiken genom fristbelagda åtgärder. På så vis efterlevs och dokumenteras alla bestämmelser inom arbetsmiljö- och miljörätt enligt föreskrift. Den här databasen utgör tillsammans med verksamhetsövergripande miljönyckeltal en solid grund för alla miljörelevanta beslut.

Sedan 2010 använder Alfred Kärcher följande Quentic-moduler:

  • Quentic Core

  • Risker & Revisioner

  • Farliga ämnen

  • Lagar & Regler

  • Miljöledning

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet, Digitalisering

Ta ert HSE- & CSR-arbete till nästa nivå med Quentic

Vill ni reducera ert rutinmässiga arbete och veta varför engagerade medarbetare är en nyckelfaktor för en hälsosam och hållbar säkerhetskultur?

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X