Miljö & hållbarhet, Revisioner, Farliga ämnen

Säker hantering av farligt avfall

ARBURG GmbH + Co KG

3 minuter

Uppgifterna inom företags arbetsmiljö- och miljöskyddsarbete blir alltmer komplexa. Den tyska lagen om energitjänster (Energiedienstleistungsgesetz, EDL-G) förde med sig att företagens skyldigheter i samband med energirevisioner utvidgades. Maskintillverkaren ARBURG letade efter en lösning för att snabbare kunna bearbeta de ökande datamängderna samt dokumentera åtgärder och revisioner utan luckor. Sedan 2012 använder företaget den ämnesövergripande onlineprogramvaran Quentic för att styra hela sitt arbetsmiljö- och miljöskyddsarbete.

Om ARBURG

ARBURG GmbH + Co KG är en globalt ledande tillverkare av kvalitetsmaskiner för bearbetning av plast. Familjeföretaget grundades 1923 och har idag ungefär 2 000 anställda i Tyskland. På deras produktionsställe i Loßburg tillverkas elektriska och hydrauliska formsprutmaskiner samt hybridformsprutor. Dessutom tillverkar man system för industriell additiv tillverkning.

Miljömedveten produktion

Resurssnål och energieffektiv produktion är något som maskintillverkaren omsätter i vardagen. Redan 1998 certifierades företagets kombinerade kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven för de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. År 2012 certifierades de enligt ISO 50001, vilket bekräftar företagets energieffektivitet.

Modulärt system istället för fristående lösningar

När företaget förberedde sig inför energirevisionerna fastställde de att många processer inte var tillräckligt effektiva. Exempelvis använde de sig av flertalet enskilda fristående lösningar: Access-databaser, Word-dokument, åtgärdsuppföljningslistor och speciella program för farliga ämnen och avfall. Dessa fungerade dock inte så bra tillsammans, och därför började företaget leta efter en bättre lösning. Sökandet visade dock att många programvaror på den tyska marknaden bara kunde erbjuda ytterligare fristående lösningar.
”Vårt viktigaste krav på det nya systemet var att vi skulle kunna visa våra ledningssystem för avfall och farliga ämnen centralt, men också att kunna effektivisera våra interna revisioner och åtgärder. Quentic är en omfattande helhetslösning som uppfyller alla dessa kriterier”, säger Walter Däumler, chef för kvalitetsledning och miljöledning på ARBURG. Sedan dess planeras, dokumenteras och utvärderas årligen ungefär 50 revisioner och inspektioner samt många tekniska kontroller i programvaran.

”Under de senaste tre åren har vi registrerat över 2 000 avfallsprocesser med programvaran – idag kan vi enkelt analysera dessa data och skapa överskådliga tabeller och diagram med ett knapptryck. Dessa omfattande utvärderingsmöjligheter är en stor fördel med Quentic.”

Stephan Graf, miljöombud, ARBURG GmbH + Co KG

Skydd mot faror

I modulen Farliga ämnen har företaget ett register över fler än 1 000 arbetsmaterial och farliga ämnen: kylmedel, lacker, klister och olika slags oljor. I detta centrala register är alla ämnen kännetecknade enligt GHS/CLP och länkade till respektive säkerhetsdatablad. Tack vare filtreringsfunktionen går det snabbt att hitta olika ämnen och information om deras egenskaper. Dessutom sker en automatisk kontroll om åtskild förvaring krävs. Förut kunde maskintillverkaren inte uppdatera sina säkerhetsdatablad på ett systematiskt sätt, idag uppdateras de regelbundet tack vare programvarans påminnelsefunktion. Även förfrågningar till leverantörer genereras automatiskt.

Transparent avfallshantering

Allt avfall som uppstår inom produktionen registreras i modulen Miljöledning. ARBURGs avfallsregister innehåller över 60 olika typer av avfall – huvudsakligen stålskrot, kartongförpackningar och returpapp – och av dessa är över 20 klassade som farligt avfall. För att säkerställa en korrekt hantering kan avfall som exempelvis spillolja direkt klassificeras som farligt ämne. Funktioner som den automatiska beräkningen av nyckeltal baserat på registrerade data är särskilt praktiska för företagets miljöombud. Andra resurser, som el och vatten, kan övervakas och utvärderas med Quentic. Samtliga taxor och förbrukningstal sparas i systemet och alla el- och vattenmätare registreras steg för steg.

Sedan 2012 använder ARBURG följande Quentic-moduler:

  • Arbetsmiljö & Säkerhet

  • Quentic Core

  • Farliga ämnen

  • Lagar & Regler

  • Risker & Revisioner

  • Prozesse

  • Miljöledning

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Farliga ämnen

DMK Group

Att hålla koll på över 3 000 kemikalier? Hantera ett register över farliga kemikalier för 19 platser i ett centralt system? Snabbt reagera även på nya ECHA-förordningar? Det är så här DMK gör det! 

Läs framgångshistorien
Arbetsmiljö, Farliga ämnen

ISO 7010-symboler: Säkerhetsskyltar

Den internationella standarden ISO 7010 definierar korrekt form och färg på symboler och varningsskyltar. Känner du till dessa viktiga fakta om standarden och de symboler som den reglerar?

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X