Revisioner, Arbetsmiljö

Säkerheten kommer först

ENGIE Deutschland

3 minuter

Det krävs många förebyggande åtgärder för att garantera säkerheten på en arbetsplats. Riskbedömningar, genomförande av skyddsåtgärder, skapande av instruktioner och utbildning av personal. ENGIE Deutschland (tidigare GDF SUEZ Energie Deutschland) använder sig av onlineprogramvaran Quentic för att effektivt utföra dessa uppgifter.

Sedan 2010 använder sig ENGIE Deutschland av den omfattande och praktiskt inriktade lösningen för verksamhetens alla områden och i alla delar av ledningssystemen – som certifierats enligt OHSAS 18001 och ISO 14001.

Om ENGIE Deutschland

ENGIE Deutschland tillhör ENGIE-gruppen, en internationell och världsledande energikoncern som lägger extra vikt vid arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Företaget har åtta driftställen med sammanlagt över 1 000 anställda i Tyskland. Förutom försäljning av el, naturgas och energitjänster räknas även produktion av el och fjärrvärme till företagets aktiviteter.

”Det var enkelt att involvera externa revisorer direkt i Quentic. Efter att de fått åtkomstbehörighet kunde de mata in riskbedömningarna som gjordes under inspektionen direkt i systemet. Detta gjorde så att alla kunde jobba mot samma mål, samtidigt.”

Stefan Stengel, EHS-expert, ENGIE Deutschland

Säkerheten har högsta prioritet

Ämnen som arbetsmiljö och säkerhet genomsyrar energiproducentens dagliga verksamhet. Personal i skyddskläder, varnings- och påbudsskyltar, anslag med instruktioner och ordningsregler, användning av farliga ämnen, arbete vid maskiner och elhantering – det är vardag på kraftverken. ”Därför har arbetsmiljö, säkerhet och hälsa högsta prioritet hos oss”, betonar Daniel Krebel, EHS-expert på ENGIE Deutschland.

En fortlöpande uppgift

Regelbundna säkerhetsinspektioner, återkommande utbildningar, kontinuerlig övervakning att standarder efterlevs, processanalyser av kraftverkets drift och härledning av säkerhetsstärkande åtgärder – att koordinera detta kräver en avsevärd insats och utgör en tids- och kostnadsfaktor för företaget. ”Riskbedömningar måste genomföras på nytt varje gång arbetsmiljön ändras. De operativa instruktionerna måste alltid vara uppdaterade och finnas tillgängliga för alla berörda. Dessutom måste vi alltid hålla koll på vilka medarbetare som fått vilken utbildning och när, samt vilka utbildningar som behövs i framtiden. Kurstillfällen måste planeras och organiseras. Detta kan bli en enorm utmaning, både vad gäller koordination och kommunikation. Utan ett centralt system för dokumentering och organisation når man snabbt gränsen för vad man klarar av”, säger Daniel Krebel.

Optimerad arbetsmiljö och säkerhet

Därför använder sig ENGIE Deutschland av Quentic sedan 2010. Tack vare den specialiserade programvaran kan energiproducenten nu effektivt organisera alla uppgifter som berör arbetsmiljö och säkerhet. All relevant data skapas och förvaltas centralt och enkelt. De utvärderas dagsaktuellt och efter behov och görs tillgängliga för alla involverade på ett transparent sätt. Samtliga riskbedömningar och instruktioner skapas och uppdateras med ett fåtal klick. Medarbetares uppgifter och kvalifikationer sparas strukturerat och tack vare den integrerade kvalificeringsplanen går det snabbt att se vilka medarbetare som behöver vilka utbildningar när.

Effektiva Risker & Revisioner

Sedan 2008 byggs ett av Europas modernaste stenkolkraftverk på driftstället Wilhelmshaven. Quentic har spelat en viktig roll under hela byggnadsfasen – programvaran användes redan från start för att analysera och utvärdera risker för människa och miljö. Många inspektioner planerades och utvärderas med ämnesmodulen Risker & Revisioner. I anslutning till inspektionerna kunde de externa inspektörerna enkelt mata in resultaten direkt i systemet. På så vis kunde ENGIE Deutschland snabbt ställa samman all nödvändig information och göra den tillgänglig för vidare bearbetning och utvärdering.

Sedan 2010 använder ENGIE Deutschland följande Quentic-moduler:
  • Quentic Core

  • Arbetsmiljö & Säkerhet

  • Farliga ämnen

  • Lagar & Regler

  • Risker & Revisioner

  • Miljöledning

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Revisioner

Utmaningar och möjligheter med nya ISO 45001 standarden!

Har ni systemstöd för ert arbetsmiljöarbete ISO 45001? Anmäl dig idag och få värdefulla tips!

Säkra ditt deltagande
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo