Överensstämmelse

Förbättrad regelefterlevnad genom centraliserad datahantering

nobilia-Werke J. Stickling

Om nobilia-Werke J. Stickling

Alexander Balsliemke och Thomas de Boer, ansvariga för säkerhet och miljö på nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, berättar om fördelarna med Quentic i det dagliga arbetet. Sedan 1945 bygger nobilia intelligent konstruerade och modernt designade kök. Deras två fabriker i Verl i Tyskland räknas till Europas modernaste och effektivaste produktionsställen för köksmöbler. Sedan 2014 använder nobilia programvaran Quentic.

”Centraliserad datahantering innebär att vi inte längre behöver registrera och bearbeta data flera gånger, utan vi kan förädla data istället.”

Thomas de Boer, säkerhet och miljö, nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co.KG
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Överensstämmelse

Whitepaper - ISO 37301

Vill du certifiera ditt system för hantering av efterlevnad? Den nya standarden ISO 37301 ersätter ISO 19600 och gör certifiering möjlig! Upptäck hur du implementerar standarden, genomför revisioner på ett effektivt sätt …

Ladda ner whitepaper
Överensstämmelse

Quentic Arbetsplatskontroll

Koppla samman EHS-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att uppdatera dem i processplanering och säkerhetsföreskrifter. I denna video förklarar vi hur Quentic kan fungera som ett …

Se video

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X