Överensstämmelse, Miljö & hållbarhet, Revisioner, Arbetsmiljö

Säkert och certifierat

Pirelli Deutschland GmbH

3 minuter

Fordonsindustrin präglas av stränga rättsliga föreskrifter och leverantörsrevisioner. Certifieringar som ISO 14001/EMAS för miljöledning eller OHSAS 18001 för arbetsmiljö kan påverka leverantörsbedömningar och utgör en rejäl kraftprestation för underleverantörer. Däcktillverkaren Pirelli Deutschland GmbH använder sedan slutet av 2011 Quentic - en onlineprogramvara för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet – som lever upp till alla deras krav på juridisk säkerhet och flexibilitet inom EHS (Environment, Health & Safety).

Om Pirelli Deutschland

Pirelli är en av världens största däcktillverkare och tack vare sin höga tekniska kompetens är de marknadsledande inom premiumklassen. Företaget grundades 1872. Idag agerar de i över 160 länder och har över 38 000 anställda på 22 driftställen och fyra olika kontinenter. Pirelli-koncernens tyska driftställe producerar huvudsakligen bil- och motorcykeldäck inom klasserna High Performance och Ultra High Performance.

Kvalitet öppnar nya dörrar

Under kritiska leverantörsrevisioner kontrollerar biltillverkare att kraven för olika kvalitetsstandarder uppfylls, som exempelvis ISO/TS 16949 och processrevisionen VDA 6.3. Detta ökar trycket på underleverantörer – en giltig certifiering öppnar nämligen dörrarna för partnerskap med primära leverantörer och biltillverkare. Den som inte kan styrka kvaliteten ned till de allra minsta delarna i produktionsfasen har inte en chans att komma in i försörjningskedjan.

Flexibel och mobil onlinelösning

För däcktillverkaren är en ständig kvalitetsförbättring av produkterna särskilt viktig, i synnerhet inom kategorierna prestanda, säkerhet och miljövänlighet. Därför letade Pirelli Deutschland efter en central programvarulösning som stödjer deras interna ledningssystem enligt kraven för ISO 14001 och OHSAS 18001 samt uppfyller alla deras krav på flexibilitet, datasäkerhet och juridisk säkerhet. Ett annat kriterium var att SaaS-lösningen (Software as a Service) skulle vara flexibel. EHS-ombudet måste kunna arbeta med systemet oavsett vart hen befinner sig. Vid inspektioner och revisioner använder företaget mobila datorplattor. När arbetsområden kontrolleras med hänseende på säkerhets-, risk- eller miljöaspekter kan avvikelser omedelbart registreras i systemet och åtgärder inledas. Det sparar mycket tid. Men Quentic övertygade även företaget med sina standardfunktioner, som användaradministration och åtkomsträttigheter. Dessutom fick programvaran pluspoäng tack vare sin praktiska inriktning och sitt användarvänliga gränssnitt. Exempelvis skapas instruktioner, riskbedömningar och hela verksamhetsrapporter med ett par enkla klick.

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Armin Müßig, miljöombud, Pirelli Deutschland GmbH

Enkel regelefterlevnad

Regelefterlevnad spelade en väsentlig roll under sökandet efter en ny programvara. Faktum är ju att ett stort antal rättsliga EHS-standarder måste uppfyllas för däcktillverkningen, t.ex. för hantering av kemikalier och farliga ämnen eller för speciella anläggningar, som exempelvis vulkaniseringsanläggningar. När relevanta lagändringar föreligger informerar Quentic de ansvariga automatiskt om detta via e-post. Därigenom kan alla ändrade rättsregler smidigt hanteras och verifieras. Ett gränssnitt till en webbaserad rättsdatabas eller påminnelsefunktionen om kontroll av juridisk relevans är bara några exempel bland de många praktiska funktionerna.

Effektiva revisionsförberedelser

Med Quentic kan du även enkelt planera, organisera och dokumentera interna och externa revisioner. En vidare fördel är möjligheten att direkt integrera alla deltagare – även externa. Automatiska meddelanden kan skickas via e-post enligt revisionsplanen, t.ex. påminnelser om avtalade möten eller inför återkommande revisioner. Många utvärderingsmöjligheter och omfattande revisionsrapporter gör det enklare att analysera miljöeffekter med hänsyn till alla relevanta aspekter. Kraven i normer och standarder kan uppfyllas effektivt och snabbt. Därmed hör däcktillverkarens tidskrävande revisionshantering av EHS-processer till det förflutna.

Sedan 2011 använder Pirelli Tyskland följande Quentic-moduler:

  • Quentic Core

  • Arbetsmiljö & Säkerhet

  • Webbutbildningar

  • Farliga ämnen

  • Lagar & Regler

  • Risker & Revisioner

  • Processer

  • Miljöledning

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

"Vår vision är att involvera alla människor"

Timo Kronlöf är Senior Product Manager på Quentic och motiveras av en vision om att hjälpa organisationer att hantera de pågående stora förändringarna inom EHSQ & ESG.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Farliga ämnen

ISO 7010-symboler: Säkerhetsskyltar

Den internationella standarden ISO 7010 definierar korrekt form och färg på symboler och varningsskyltar. Känner du till dessa viktiga fakta om standarden och de symboler som den reglerar?

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X