Miljö & hållbarhet, Arbetsmiljö

Central hållbarhetsledning

Voith

3 minuter

Effektiv miljö- och resursledning på alla driftställen i hela världen: detta har Voith GmbH & Co. KGaA redan gjort verklighet av. Den världsagerande teknikkoncernen har sitt säte i Heidenheim. Deras väg till hållbarhet stöds sedan 2011 av Quentics programvara för arbetsmiljö, säkerhet, miljö- och hållbarhetsledning. Programvaran gör det möjligt för alla ansvariga att parallellt utföra sina uppgifter i ett och samma system.

Om Voith

Familjeföretaget Voith grundades 1867 och har omkring 20 000 medarbetare i mer än 60 länder. Verksamhetens anläggningar, produkter och industritjänster representeras på fem essentiella marknader i hela världen inom områdena olja och gas, papper, råvaror samt transport och fordonsindustri. Den operativa delen av verksamheten är uppdelad i tre koncernområden: Voith Hydro, Voith Paper och Voith Turbo.

Miljöskydd som centralt mål

Voith hade fastlagt tre huvudmål för resurs- och miljöskydd för räkenskapsåret 2017/18: sänkning av färskvattenförbrukningen med 10 %, av energibehovet med 20 % och av avfallsmängden med 25 %. Dessa målsättningar övervakades av avdelningen Corporate Sustainability som styr företagets EHS-arbete (Environment, Health & Safety). Framstegen dokumenteras i en hållbarhetsrapport.

Global rapportering

Det var inte länge sedan som maskinproducenten lagrade sin miljödata i flera olika system.
”För att kunna skapa en enhetlig rapportering skulle vårt team vara tvungna att samla och utvärdera data från över 120 driftställen i Excel-listor”, säger Torsten Kallweit, chef för Corporate Sustainability & HSE. ”Bara att registrera och sammanställa vatten-, energi- och avfallsdata skulle ta flera veckor och datautvärderingen skulle ta minst lika lång tid.”
Företaget behövde en tillförlitlig databas för att uppnå interna effektivitetsmål. Dessutom skulle rapporteringsprocessen struktureras enligt den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI). År 2011 började de använda programvaran Quentic för EHS-området och implementerade det på alla driftställen inom några få månader. Med programvarulösningen har de bland annat skapat ett världsomfattande register över farliga ämnen för att centralt kunna kontrollera och godkänna användningen av farliga ämnen. Från och med 2015 planerar Voith att även använda systemet för sin hållbarhetsledning.

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”

Markus Schönberger, teamledare Sustainability Controlling, Voith GmbH & Co. KGaA

Effektiv hållbarhetsledning

I modulen Hållbarhet kontrolleras datauppgifterna redan när de matas in. Du ser direkt om värdena är rimliga och om det finns ovanliga avvikelser jämfört med tidigare perioder. De medarbetare som är ansvariga för att mata in datauppgifterna behöver därför inga särskilda fackkunskaper för att upptäcka inkonsekvenser. Ett standardiserat tillvägagångssätt för inmatning och godkännande säkerställer att data från alla driftställen i hela världen alltid är fullständiga, konsistenta och enhetliga. Alla involverade kan arbeta parallellt i systemet, oberoende av tid och plats. Med hjälp av versionshanteringen kan alla ändringar när som helst verifieras. Tack vare den överskådliga rapporteringsplanen har du alltid koll på aktuell status för alla rapporteringsuppgifter.

Smidiga utvärderingar

Efter att innehållet har godkänts blir det omedelbart tillgängligt för flexibla utvärderingar. Du kan visa utveckling över tid för varje indikator och värdenas och kostnadernas geografiska fördelning samt jämföra dem med lokala och globala målvärden. Monetära angivelser visas automatiskt i respektive valuta tillsammans med valutakursernas utveckling. Fysikaliska uppgifter kan automatiskt räknas om till valfria enheter. Även komplexa nyckeltal (KPI:er) kan genereras automatiskt och visas i diagram. De fungerar som grund för att redovisa ekologiska och sociala aspekter i hållbarhetsrapporten, som kan skapas enligt alla gängse rapporteringsstandarder (t.ex. GRI och CDP).

Voith använder följande Quentic-moduler:

  • Quentic Core

  • Arbetsmiljö & Säkerhet

  • Webbutbildningar

  • Farliga ämnen

  • Lagar & Regler

  • Risker & Revisioner

  • Miljöledning

  • Hållbarhet

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

"Vår vision är att involvera alla människor"

Timo Kronlöf är Senior Product Manager på Quentic och motiveras av en vision om att hjälpa organisationer att hantera de pågående stora förändringarna inom EHSQ & ESG.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Farliga ämnen

ISO 7010-symboler: Säkerhetsskyltar

Den internationella standarden ISO 7010 definierar korrekt form och färg på symboler och varningsskyltar. Känner du till dessa viktiga fakta om standarden och de symboler som den reglerar?

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X