Referenser inom försörjning och avfallshantering

Ledande företag i försörjnings- och avfallshanteringsbranschen använder Quentic

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X