Gratis webbinarier

Live-, video- eller privat webbinarium – direkt på din skärm

On demand-webbinarium
Arbetsmiljö & Säkerhet

Instruktioner, riskbedömningar samt många andra funktioner.

On demand-webbinarium
Risker & Revisioner

Revisionsplanering, program- och målstyrning samt många andra ämnen.

On demand-webbinarium
Farliga ämnen
Register över farliga ämnen, transport av farliga ämnen och mycket mer.

On demand-webbinarium
Lagar & Regler

Administration av rättsliga normer, juridiskt säker dokumentation och mycket mer.

On demand-webbinarium
Webbutbildningar

Utbildning av medarbetare och underleverantörer samt många andra funktioner.

On demand-webbinarium
Quentic Core

Åtgärder och dokument, organisationsavbildning och många andra ämnen.

On demand-webbinarium
Hållbarhet

Indikatorkataloger, beräkning av nyckeltal och många andra verktyg.

On demand-webbinarium
Processer

Processmodellering, visualisering av strukturer och många andra funktioner.

On demand-webbinarium
Miljöledning

Volymer och förbrukningar, skapa egna nyckeltal och mycket mer.

On demand-webbinarium | Ta ert HSE- & CSR-arbete till nästa nivå med Quentic.
Vill ni reducera ert rutinmässiga arbete och veta varför engagerade medarbetare är en nyckelfaktor för en hälsosam och hållbar säkerhetskultur?

Live-webbinarium 22. september 10.00 | Vad innebär GRI 306 för din hållbarhetsrapportering?
Hur kan GRI 306 hjälpa företag att minska den ökade mängden avfall och öppna upp för cirkulära möjligheter?