On demand-webbinarium Farliga ämnen

Snabb och enkel introduktion till modulen Farliga ämnen

Innehåll

Quentic Farliga ämnen underlättar administrationen av arbetsmaterial och farliga ämnen. Det betyder att det blir enklare att säkerställa att företaget erbjuder en trygg arbetsmiljö, garanterar personalens hälsa och skyddar miljön. I detta webbinarium lär du känna Quentics användargränssnitt och hur du använder modulen Farliga ämnen i praktiken.

  • Omfattande register över farliga ämnen som innehåller all relevant information
  • Enkel överföring från registret till arbetsinstruktioner
  • Arbetsplatsrelaterade riskbedömningar
  • Märkning enligt GHS/CLP
  • Automatisk notifiering om föråldrade säkerhetsdatablad

Nöjda kunder är vår bästa referens