Whitepaper & rapporter

Expertkunskap att ladda ner

Whitepaper ISO 45001

Den nya standarden för arbetsmiljö och säkerhet ersätter den tidigare standarden OHSAS 18001. Lär dig mer om hur ni kan ta fördel av att implementera ISO 45001. Uppfyll kraven och certifiera din organisation.

Whitepaper Contractor Safety Management

Organisationer måste säkerställa att externa leverantörer också uppfyller alla säkerhetskrav, precis som den interna organisationen. Ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet minskar riskerna för extern personal.

Safety Management Trend Report 2020

Digitalisering och ny teknologi formar arbetsmiljö och säkerhet. Men använder vi teknologin effektivt? Och verkar den för en positiv säkerhetskultur? Ledande experter från nio länder diskuterar vart modern EHS management är på väg.

Whitepaper DIN ISO 19600

Säkerställ att de juridiska kraven uppfylls i hela värdekedjan med ett Compliance Management-system (CMS) enligt DIN ISO 19600. Lär dig hur du inför standarden, genomför effektiva revisioner och klarar certifieringen.

Whitepaper Ledningssystem för hållbarhet

Så tar du systematiskt fram olika intressenters och potentiella marknaders krav och påverkan och anpassar din verksamhet därefter. 12 fördelar med ett strukturerat ledningssystem för hållbarhet.