Whitepaper & rapporter

Expertkunskap att ladda ner

Safety Management Trend Report 2020

Digitalisering och ny teknologi formar arbetsmiljö och säkerhet. Men använder vi teknologin effektivt? Och verkar den för en positiv säkerhetskultur? Ledande experter från nio länder diskuterar vart modern EHS management är på väg.

Whitepaper DIN ISO 19600

Säkerställ att de juridiska kraven uppfylls i hela värdekedjan med ett Compliance Management-system (CMS) enligt DIN ISO 19600. Lär dig hur du inför standarden, genomför effektiva revisioner och klarar certifieringen.

Whitepaper Ledningssystem för hållbarhet

Så tar du systematiskt fram olika intressenters och potentiella marknaders krav och påverkan och anpassar din verksamhet därefter. 12 fördelar med ett strukturerat ledningssystem för hållbarhet.