Miljö & hållbarhet

Video: Quentic Hållbarhet

Snabb och enkel introduktion till modulen Hållbarhet

Effektiv rapportering av indikatorer

Med Quentic Hållbarhet kan du utvärdera verksamhetens sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det skapar faktaunderlag för kommunikationen med intressenter. Samla alla medverkande i en gemensam plattform som förbättrar informationsutbytet och samarbetet. Håll koll på hållbarhetsnyckeltal från olika verksamhetsområden.

Innehåll

  • Definition av hållbarhetsindikatorer

  • Standardiserade indikatorkataloger t.ex. enligt GRI

  • Överskådlig rapporteringsplan

  • Automatisk beräkning av komplexa nyckeltal

  • Många alternativ för datavalidering

  • Omfattande utvärderingar av samtliga indikatorer

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”

Markus Schönberger, teamledare Sustainability Controlling, Voith GmbH & Co. KGaA

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet, Digitalisering

Ta ert HSE- & CSR-arbete till nästa nivå med Quentic

Vill ni reducera ert rutinmässiga arbete och veta varför engagerade medarbetare är en nyckelfaktor för en hälsosam och hållbar säkerhetskultur?

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X