Videor: Quentic Core

Snabb och enkel introduktion till modulen Quentic Core

Icône module Quentic Core

Central styrning av åtgärder och dokument

Quentic Core är grunden för ditt arbetsmiljö- och miljöskyddsarbete samt alla andra Quentic-moduler. Visualisera verksamhetsstrukturer, involvera medarbetare och skapa tillgängliga, konsistenta affärsdata för hela verksamheten. Quentic är officiellt godkänt enligt ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

Innehåll
 • Administration av användare och rättigheter

 • Fysisk avbildning av företagsstrukturen

 • Visning av organisationsenheter

 • Centralt dokumenthanteringssystem

 • Administration av åtgärder

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

  Titta på Webinarie
  Digitalisering

  Digitalisering Webinar: Digitalt stöd för ISO arbetet!

  Har ni systemstöd för ert ISO arbete? Titta på vårt webinarium för mer information!

  Titta på Webinarie

  Quentic Demo

  Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

  Begär demo