Videor: Quentic Core

Snabb och enkel introduktion till modulen Quentic Core

Icône module Quentic Core

Central styrning av åtgärder och dokument

Quentic Core är grunden för ditt arbetsmiljö- och miljöskyddsarbete samt alla andra Quentic-moduler. Visualisera verksamhetsstrukturer, involvera medarbetare och skapa tillgängliga, konsistenta affärsdata för hela verksamheten. Quentic är officiellt godkänt enligt ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

Innehåll
  • Administration av användare och rättigheter

  • Fysisk avbildning av företagsstrukturen

  • Visning av organisationsenheter

  • Centralt dokumenthanteringssystem

  • Administration av åtgärder

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Miljö & hållbarhet, Arbetsmiljö

Voith GmbH & Co. KGaA

Hur kan man skapa en effektiv miljö- och resursledning på många filialer över hela världen? Sedan 2011 omsätter den världsagerande teknikkoncernen Voith framgångsrikt teori till praktik med hjälp av Quentic.

Läs framgångshistorien
Miljö & hållbarhet, Arbetsmiljö

Scholz

Hur kan Quentic hjälpa till att behålla överblicken över godkännanden, ålägganden, tekniska kontroller och åtgärder med hundratals filialer med gigantiska lager och anläggningar? Scholz Recycling gör det redan.

Läs framgångshistorien

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo