Arbetsmiljö

Webinar: Letar du fel eller vill du leda förändring?

16.03.2021, kl. 10.00-10.45

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Hur arbetar ni idag? Sker arbetet i separata verktyg? Hur implementerar Ni då Ert förbättringsarbete i praktiken?

Vi belyser hur man i en sammanhållen process med en integrerad plattform kan uppnå uppställda mål inom ramen för ett kontinuerligt förbättringsarbete med hänsyn tagen till observationer, era internrevisioner, er riskhantering, ert regelverk etc.  

Agenda
 • Integrerad förbättring- och avvikelsehantering för EHS & CSR arbetet

 • En plattform för ISO 14001, 45001, 50001 och 9001

 • Förändringar i praktiken

Kan du inte delta på webinariet?

Registrera dig ändå så får du det inspelade webinariet skickat till dig efteråt!

Du frågar, vi svarar: Webinarium med våra experter

De kommer att besvara era frågor genom en chatt-funktion

Fredrik Wånelid
Senior Presales Consultant
Anders Dorsell
Senior Presales Consultant
Checklista för att delta i webbinariet
 • Registrering

  Anmäl dig till det webbinarium du vill delta i på vår hemsida.

 • PC, Mac eller mobilt

  Delta i alla standardwebbläsare eller i app på mobila enheter. Ljud via telefon eller högtalare.

 • Koncentration

  Se till att du befinner dig i ett rum där du inte störs. Ett webbinarium pågår i ungefär 45 minuter.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Revisioner

Utmaningar och möjligheter med nya ISO 45001 standarden!

Har ni systemstöd för ert arbetsmiljöarbete ISO 45001? Anmäl dig idag och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo