Arbetsmiljö

Webinar: Letar du fel eller vill du leda förändring?

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Hur arbetar ni idag? Sker arbetet i separata verktyg? Hur implementerar Ni då Ert förbättringsarbete i praktiken?

Vi belyser hur man i en sammanhållen process med en integrerad plattform kan uppnå uppställda mål inom ramen för ett kontinuerligt förbättringsarbete med hänsyn tagen till observationer, era internrevisioner, er riskhantering, ert regelverk etc.  

Agenda
  • Integrerad förbättring- och avvikelsehantering för EHS & CSR arbetet

  • En plattform för ISO 14001, 45001, 50001 och 9001

  • Förändringar i praktiken

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Nya perspektiv för modern säkerhetshantering

Vilken potential kan beteendebaserad säkerhet eller Safety II ha? Bygg din strategi med moderna perspektiv på arbetssäkerhet. 

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Revisioner

Utmaningar och möjligheter med nya ISO 45001 standarden!

Har ni systemstöd för ert arbetsmiljöarbete ISO 45001? Anmäl dig idag och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X