Arbetsmiljö

Whitepaper Contractor Safety Management

Säkerhetshanterig i enighet med standarder som exempelvis ISO 45001.

Statistiskt sett är risken att skada sig eller råka ut för en olycka högre för externt inhyrd personal. Därför krävs extra hänsyn till dem när åtgärder för arbetsmiljö och säkerhet tas fram. De flesta företag är redan medvetna om detta och enkäter inom branschen visar att 91 procent av deltagarna anser att hanteringen av bemanningspersonal är viktig eller mycket viktig för optimal drift inom deras företag.

I vårt senaste whitepaper kan du läsa mer om vilka krav en programvara för EHS bör uppfylla för att hjälpa företag att minimera potentiella risker och för att optimera arbetsmiljö och säkerhet för sina medarbetare.

Du får även veta mer om:
  • Hur ni kan utveckla och implementera en leverantörsstandard med hjälp av en EHS-programvarulösning.

  • Ni hanterar leverantörer på bästa sätt via en flerstegsprocess som säkerställer konstant kommunikations- och informationsutbyte.

  • Hur ni kan minska klyftan mellan riskhantering och arbetsmiljö.

  • Ni får även tillgång till vår 7-stegs guide för att uppnå bäst i klassen leverantörshantering (oavsett vilken plattform ni använder).

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Walks – Med digitalt sällskap på vägen till ditt förbättrade säkerhetsarbete!

Säkerhetspromenader - Med Digital Company på väg till ditt förbättrade säkerhetsarbete! Under webinariet lär du dig hur säkerhetspatruller och säkerhetspromenader kan hjälpa dig i ditt säkerhetsarbete.

Titta på Webinarie
Arbetsmiljö, Digitalisering

Rapport: Behåll perspektiven i krissituationer

Är du väl förberedd för framtida kriser? Dra lärdom av de bästa metoderna som används av andra företag under krissituationer och stärk ert arbetsmiljöarbete på lång sikt med pålitliga processer, en dynamisk arbetsmiljö- …

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Revisioner

Utmaningar och möjligheter med nya ISO 45001 standarden!

Har ni systemstöd för ert arbetsmiljöarbete ISO 45001? Anmäl dig idag och få värdefulla tips!

Säkra ditt deltagande