Överensstämmelse

ISO 37301- Whitepaper

8 saker du behöver veta om den nya standarden.

ISO 19600 håller på att ersättas - säg hej till ISO 37301!

ISO 37301 publicerades den 13 april 2021. Det är en så kallad typ A-standard och till skillnad från föregångaren ISO 19600, är ISO37301 certifierbar. Med detta sagt är 90 procent av den nya standarden baserad på ISO 19600. Detta innebär att företag som tidigare har anpassat sig till ISO 19600 inte kommer att behöva göra radikala förändringar.

Ta en titt på detta whitepaper

I detta whitepaper, beskriver vår partner SAT GmbH & Co. KG hur du kan:

  • Utnyttja standarden fullt ut

  • Implementera standarden

  • Träna de anställda

  • Effektivisera revisioner

  • och bli certifierad

Varför ett system för hantering av efterlevnad (CMS)?

Den ökande regeltätheten, nya ansvarsfrågor för ledningen och skandaler som äventyrar anseendet har lett till att organisationer har blivit alltmer medvetna om efterlevnadsfrågor. Intressenterna förväntar sig att företagen säkerställer överensstämmelse med bestämmelserna längs hela värdekedjan. Vill du förbättra din efterlevnad av juridiska specifikationer och andra regelstandarder? Genom att använda ett system för hantering av regelefterlevnad (CMS) minskar ansvarsriskerna och skapar förtroende. Det är fördelaktigt när man får kontrakt, minimerar lånekostnader och förbättrar företagets image.

Quentic: Din partner för hantering av efterlevnad

Quentic är en av de ledande lösningsleverantörerna för programvara som tjänst (SaaS) på den europeiska EHS- och CSR-marknaden. Mer än 750 kunder har redan valt att förbättra sin EHS- och CSR-hantering med den integrerade programvarulösningen, som ger dem alla funktioner de behöver för att effektivt konfigurera sitt system för hantering av efterlevnad. Med Quentic kan du sömlöst kartlägga din organisation och dina processer, dokumentera dina krav på efterlevnad, utföra omfattande riskbedömningar, bestämma åtgärder och utföra relevanta effektivitetskontroller.

Läs mer!

 

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Överensstämmelse

Quentic Arbetsplatskontroll

Koppla samman EHS-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att uppdatera dem i processplanering och säkerhetsföreskrifter. I denna video förklarar vi hur Quentic kan fungera som ett …

Se video
Överensstämmelse

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X