Safety Management Trend Report

Synpunkter och bedömningar av ledande säkerhetsexperter

Safety Management Trend Report 2020

Digitalisering och ny teknologi formar arbetsmiljö och säkerhet. Men använder vi teknologin effektivt? Och verkar den för en positiv säkerhetskultur? Ledande experter från nio länder diskuterar vart modern EHS management är på väg.

Ladda ner

Safety Management Trend Report 2019

Vilka aktuella utvecklingar och utmaningar kännetecknar arbetsmiljö och säkerhet? ISO 45001, Safety Leadership och industri 4.0: ledande experter ger sin syn på vad som förändrar arbetsvärlden.

Ladda ner