Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Management Trend Report 2022

Arbetsmiljö 2022 präglas av ESG, Industri 4.0 och ledarskap inom säkerhet

Arbetsmiljö 2022

Vi har talat med internationella ledare inom området  arbetssäkerhet för att ta reda på deras iakttagelser, rekommendationer, förhoppningar och tvivel om de största framtida trenderna i branschen. Läs utdrag ur dessa intervjuer, tillsammans med en sammanfattning och jämförelse med expertutlåtanden i Quentics Safety Management Trend Report 2022. 

Med hjälp av en storskalig undersökning går vi till botten med de trender, utmaningar och möjligheter som europeiska yrkesverksamma och chefer står inför och hur de planerar att hantera dem 2022.

Förhandsvisa Trendrapporten

En förhandstitt på Safety Management Trend Report 2022

  • Prognoser:

    Vilka roller spelar ESG och industri 4.0? Inom vilka områden påskyndar Covid-19 trenderna? Vilka möjligheter döljer sig bakom begreppen säkerhetsledarskap och säkerhetskultur? 11 experter från 7 länder ger dig svar på dessa frågor.

  • Rekommendationer:

    Rapporten sammanställer rekommendationer som är grundade i praktiken till en komprimerad guide för yrkesverksamma och chefer.

  • Praxis:

    Experternas rekommendationer kompletteras ytterligare med åsikter från 500 yrkesverksamma och chefer från hela Europa. Få en helhetsbild av den nuvarande atmosfären i branschen, från status quo till viktiga framtidsperspektiv.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Safety mindset: Att sätta säkerheten i första rummet

För att förbättra de stagnerande olycksfrekvenserna krävs mer än standardiserade säkerhetsåtgärder. Stefan Ganzke förklarar hur motivationen för att engagera sig i arbetsmiljö & säkerhet uppstår - och hur du kan påverka …

Läs artikel
Arbetsmiljö

ESG - Kriterier & Rapportering

Hållbar produktion blir allt viktigare - både ur miljösynpunkt, för företagsstyrning och för samhället. ESG är en holistisk strategi för att hjälpa företag att agera ansvarsfullt.

Läs artikel
Arbetsmiljö

"Vår vision är att involvera alla människor"

Timo Kronlöf är Senior Product Manager på Quentic och motiveras av en vision om att hjälpa organisationer att hantera de pågående stora förändringarna inom EHSQ & ESG.

Läs artikel

X