Kommunikation garanterar säkerheten - Davide Scotti

Intervju för Trendrapporten 2021 inom Arbetsmiljö

7 minuter

Som en del av Trendrapporten för Arbetsmiljö 2021 så har Quentic frågat ledande experter i Europa inom Arbetsmiljö och Säkerhet om deras åsikter, perspektiv och förutsägelser. Så, Vad säger de om det aktuella läget inom arbetshälsa? Hur bedömer de aktuella trender och utvecklingar? Och var tror de att sektorns fokus borde ligga under 2021? Lyssna på Davide Scotti - författare, talare och expert på kulturell förändring inom hälso- och säkerhetsområdet!

 

Kulturförändringar inom Arbetsmiljö

Davide, du har arbetat för att åstadkomma kulturförändringar inom arbetsmiljö under ett par år nu. Vad har du haft för angreppssätt och varför? 

För mig finns det ingen rätt eller fel metod. I själva verket är allt samma sak – vi bara ändrar etiketten. Den energi som behövs för att skapa förändring på organisationsnivå finns alltid där, i alla program – så är det alltid. Skillnaden mellan programmen är deras substans. Därför är det otroligt viktigt att själva programinnehållen håller högsta standard, är trovärdiga och kan skapa känslomässigt engagemang. Men om jag ska nämna ett angreppssätt som återspeglar det jag strävar efter skulle det vara Safety Leadership, det vill säga förmågan att anamma säkerhetens inneboende värden och aktivt omsätta dem i praktiken i utmanande operativa situationer – som de vi alla är vana vid. Det viktiga är dock att engagera ledarna. Vi måste tala både till deras hjärtan och hjärnor, öka deras medvetenhet och motivation och ge dem verktygen de behöver för att ha ett positivt inflytande gällande arbetsmiljö på alla som arbetar i deras organisation. 

Att mäta framgång inom Arbetsmiljö

På tal om mål, vilka kriterier är mest relevanta för att mäta framgångsrikt arbetsmiljöarbete? 

Tyvärr har vi en tendens att begränsa oss till fakta och siffror som vi kan presentera för ledningar och intressenter som konkreta bevis på att vi har uppnått resultat. Men jag anser att det finns mycket viktigare faktorer som tyvärr också är mycket svårare att mäta. De faktorerna är allt du kan se, höra och känna, allt det du upplever i en prekär situation, allt det som blir uppenbart när du ser en medarbetare i ögonen, den kännbara energin på arbetsplatsen. Att undersöka dessa faktorer skulle ta tid. Hur kan vi ta reda på vilka de är? Genom att ställa frågor. 

Trendrapport inom Arbetsmiljö 2021

Davide Scotti är en av elva internationella experter som har deltagit i vår panelstudie för Trendrapporten inom Arbetsmiljö 2021. Du kan ladda ned hela rapportern här för att få:

  • Nya perspektiv: Ledande experter från åtta länder delar deras uppskattningar av de viktigaste trenderna och effekten som Covid-19 pandemin har haft på arbetsmiljö.

  • Värdefulla erfarenheter: För första gången, så kommer Trendrapporten för Arbetsmiljö att inlkudera en stor enkätundersökning med yrkesverksamma över Europa.

  • En vy av framtiden: Vilka prioriteringar behövs för att göra arbetssäkerheten lämplig för framtiden? Vad ska specialisterna fokusera på nu?

 

Ladda ned nu!

Okonventionell Kommunikation

Du anser alltså att det viktigaste är att tala till hjärtat? Är det därför du har specialiserat dig inom okonventionell kommunikation? Tror du att detta kan bli en ny trend? 

I dagsläget är digitalisering en av de mest omdiskuterade trenderna. Vi får inte ignorera eller glömma digitaliseringen, men vi måste också komma ihåg att även om teknik kan vara praktiskt kan den aldrig ersätta riktiga människor med hjärtan. Det som verkligen räknas är kommunikation och informationsdelning och att skapa ett nätverk för detta samt att hålla motivationen uppe. Det betyder att vi måste anstränga oss för att använda olika kommunikationssätt effektivt. Och det stämmer också vad gäller utbildning – tekniken har varit så viktig under den pågående pandemin men vi måste lära oss hur vi kan hålla medverkan på en hög nivå och använda virtuella kommunikationsverktyg som fungerar bra och effektivt.  

Råd för bättre arbetsmiljö under 2021

Vilka råd kan du ge till alla som kommer att arbeta med arbetsmiljö och säkerhet under 2021? 

Jag skulle ge rådet till alla unga som precis börjar arbeta med arbetsmiljö att de behöver ha en passion för området. Våra arbeten kan vara både väldigt frustrerande och enormt givande. Man behöver massor av engagemang och passion, som jag sa, men också mod, motståndskraft och kreativitet. Jag tror att det aldrig har funnits en bättre tidpunkt att börja en karriär inom arbetsmiljö. 

Jag skulle ge EHS-chefer och yrkeserfarna rådet att dra fördel av de möjligheter som nu finns tillgängliga. Grogrunden för arbetsmiljöarbetet är starkare nu än någonsin eftersom de globala effekterna av covid-19-pandemin understryker vikten av säkerhet allt mer, och har orsakat stora förändringar i hur människor beter sig.  

Pandemin har också fått oss att inse vilket ansvar vi har, inte bara gentemot oss själva utan också indirekta ansvar gentemot samhället och andra. Rådet jag kan ge är därför att varje medarbetare och varje chef nu mer än någonsin borde förstå hur de kan ta individuellt och socialt ansvar. 

Davide Scotti
Författare, föreläsare och expert på kulturella förändringar inom arbetsmiljö

Davide Scotti är författare, föreläsare och expert på kulturella förändringar inom arbetsmiljö. Han är avdelningschef för HSE Culture, Communication and Training på Saipem och sedan 2010 generalsekreterare för Leadership in Health and Safety Foundation. 

  

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig