Från orsaksanalys till processförbättring

med Quentic Core.

Om processavvikelser, kvalitetsbrister eller skador uppstår i verksamheten måste man reagera snabbt. Det är viktigt att inte bara åtgärda symptomen, utan även identifiera de bakomliggande orsakerna och ta fram de egentliga problemkällorna. Detta är även ett krav för ISO 14001:2015. Quentics orsaksanalys hjälper dig att hitta långsiktiga lösningar för att undvika att fel upprepas – helt enligt bestämmelserna för den ständiga förbättringsprocessen.

Genomför en orsaksanalys

– det är enkelt med Quentic

Identifiera ett problem

 • Systematisk orsaksanalys med verifierbar dokumentation.
 • Strukturerad benämning av utgångsproblemet.
 • Involvera medarbetare och välj vem som ska delta i orsaksanalysen.
 • Visa identifierbara utlösare till en oönskad situation.
 • Underlätta den övergripande bedömningen genom kategorisering av orsaker. 
 • Skilj på mänskliga, tekniska och processbaserade fel samt systemfel.

Fastställ orsaker

Identifiera djupare orsaker

 • Titta närmre på fastställda grunder och protokollera deras orsaker.
 • Stegvis analys enligt 5-Varför?-metoden.
 • Hitta den egentliga orsaken till utgångsproblemet.
 • Ta fram korrigerande och förebyggande åtgärder som motverkar den oönskade situationen.
 • Definiera åtgärdsimplementering och tidsfrister.
 • Överlämna direkt till implementeringsansvarig för smidiga processer.
 • Följ upp genom effektkontroller och e-postrapporter.
 • Använd export- och importfunktioner för resultatprotokoll.

Åtgärda problem

Kontrollera åtgärder med en kritisk blick

I slutet av en orsaksanalys är det viktigt att implementera korrigerande och förebyggande åtgärder. Men det är lika viktigt att genomföra uppföljande kontroller av åtgärdernas verkan. Bara då kan du vara säker på att problemet verkligen har lösts. Även detta steg kan du utföra i Quentics centrala åtgärdshantering.

Din centrala åtgärdshantering

Quentic låter dig organisera samtliga EHS-åtgärder från ett och samma ställe.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

X