Från orsaksanalys till processförbättring

med Quentic Core.

Genomför en orsaksanalys

– det är enkelt med Quentic

Identifiera ett problem

 • Systematisk orsaksanalys med verifierbar dokumentation.
 • Strukturerad benämning av utgångsproblemet.
 • Involvera medarbetare och välj vem som ska delta i orsaksanalysen.
 • Visa identifierbara utlösare till en oönskad situation.
 • Underlätta den övergripande bedömningen genom kategorisering av orsaker. 
 • Skilj på mänskliga, tekniska och processbaserade fel samt systemfel.

Fastställ orsaker

Identifiera djupare orsaker

 • Titta närmre på fastställda grunder och protokollera deras orsaker.
 • Stegvis analys enligt 5-Varför?-metoden.
 • Hitta den egentliga orsaken till utgångsproblemet.
 • Ta fram korrigerande och förebyggande åtgärder som motverkar den oönskade situationen.
 • Definiera åtgärdsimplementering och tidsfrister.
 • Överlämna direkt till implementeringsansvarig för smidiga processer.
 • Följ upp genom effektkontroller och e-postrapporter.
 • Använd export- och importfunktioner för resultatprotokoll.

Åtgärda problem

Kontrollera åtgärder med en kritisk blick

I slutet av en orsaksanalys är det viktigt att implementera korrigerande och förebyggande åtgärder. Men det är lika viktigt att genomföra uppföljande kontroller av åtgärdernas verkan. Bara då kan du vara säker på att problemet verkligen har lösts. Även detta steg kan du utföra i Quentics centrala åtgärdshantering.

Din centrala åtgärdshantering

Quentic låter dig organisera samtliga EHS-åtgärder från ett och samma ställe.

Översikt av de viktigaste funktionerna

i Quentic Core

Visa verksamhetsstrukturer

I Quentic Core kan du centralt registrera de viktigaste strukturerna i din verksamhet och länka dem till alla andra Quentic-moduler. På så sätt får du enhetlig data, undviker redundanser i innehållet och kan betrakta varje del av verksamheten från olika blickvinklar. Samtidigt får du en överskådlig förteckning över alla dina driftställen, arbetsmaterial och organisationsstrukturer.

Läs mer

Dokumenthantering

Desto fler EHS-dokument som ska skapas och hållas uppdaterade och desto fler medarbetare som arbetar med dokumenthantering, kontroll och godkännande, desto viktigare är det att alla har ett klart och effektivt tillvägagångssätt. Med Quentic uppnår du detta tack vare en integrerad dokumentförvaltning. Därmed kan du enkelt spara och länka dokument, vilket säkerställer en smidig dokumenthantering.

Läs mer

Åtgärdshantering

Quentics åtgärdshantering ger dig den flexibilitet som behövs för att registrera korrigeringande och förebyggande åtgärder och för att effektivt omsätta och implementera dem. Tack vare grundlig planering, pragmatisk indelning av enskilda implementeringssteg och verifierbar resultatdokumentation utvecklar du din ständiga förbättringsprocess.

Läs mer

Påminnelsehantering

Quentic innehåller praktiska summeringar som hjälper dig att hålla koll på dina EHS-uppgifter och möten. Om du ändå vill vara helt säker på att ingen glömmer något kan du använda påminnelsehanteringen. Då skickas automatiska e-postmeddelanden till respektive personer med påminnelser om tidsfrister och arbetsuppgifter.

Läs mer

Användaradministration och systeminställningar

En del av Quentic Core är administrationsområdet för hela programvaran. Här kan du administrera användarbehörigheter, göra grundläggande systeminställningar och ställa viktiga mallar till förfogande. En överskådlig uppdelning av alla alternativ gör det enkelt att snabbt komma till rätta och ställa in önskade parametrar utan särskild IT-kunskap. På så sätt koordinerar du de enskilda EHS-aktörernas åtkomst efter deras arbetsuppgifter.

Läs mer
Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHSQ- och ESG-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

X