Visa verksamhetsstrukturer

Med Quentic Core i programvaran Quentic

I Quentic Core kan du centralt registrera de viktigaste strukturerna i din verksamhet och länka dem till alla andra Quentic-moduler. På så sätt får du enhetlig data, undviker redundanser i innehållet och kan betrakta varje del av verksamheten från olika blickvinklar. Samtidigt får du en överskådlig förteckning över alla dina driftställen, arbetsmaterial och organisationsstrukturer.

Registrera verksamhetsstrukturer

– det är enkelt med Quentic

Spara ett driftställes struktur

 • Skapa en fysisk visualisering av verksamheten och dess driftställen.
 • Lägg till byggnader, lager, anläggningar och förbrukningsräknare.
 • Använd specifika beskrivningskännetecken för varje enhetstyp.
 • Registrera rörlig arbetsutrustning, maskiner och apparater.
 • Skapa en grafisk illustration av verksamhetens organisation.
 • Dela in organisationsenheter och avdelningar hierarkiskt och visualisera dem som organisationsschema.
 • Registrera tjänster, tjänstetillsättningar, medarbetare och arbetsuppgifter.
 • Länka driftställes- och organisationsstrukturer till varandra.

Visualisera organisationsstrukturer

Registrera externa organisationer

 • Spara kontaktdata till externa kontaktpersoner centralt och i olika kategorier.
 • Tjänsteleverantörer och underleverantörer, t.ex. för revisioner.
 • Tillverkare och leverantörer av farliga ämnen eller andra resurser.
 • Avfallshanteringsföretag och avfallstransportföretag.
 • Ansvariga myndigheter, yrkesorganisationer och läkare.
 • Integrera delar av verksamhetsstrukturen i andra Quentic-moduler och använd dem som kontaktpunkter för områdesspecifika utvärderingar.
 • Delegera arbetsuppgifter och allokera möten direkt till enskilda områden, tjänster och personer.
 • Visa tilldelade arbetsuppgifter och avtalade möten i respektive ämnesmodul eller centralt och samlat per verksamhetsområde.

Integrera andra områden

Importera existerande data

För att snabbt komma igång med ditt Quentic-system kan du föra över existerande verksamhetsdata till Quentic. Använd programvarans praktiska importfunktioner eller dra nytta av våra IT-tjänster för att få hjälp med att importera komplexa datamängder.

Din data, våra tjänster

Om du vill överför vi gärna din befintliga verksamhetsdata till ditt Quentic-system.

Prova vår programvara kostnadsfritt

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”