Visa verksamhetsstrukturer

Med Quentic Core i programvaran Quentic

I Quentic Core kan du centralt registrera de viktigaste strukturerna i din verksamhet och länka dem till alla andra Quentic-moduler. På så sätt får du enhetlig data, undviker redundanser i innehållet och kan betrakta varje del av verksamheten från olika blickvinklar. Samtidigt får du en överskådlig förteckning över alla dina driftställen, arbetsmaterial och organisationsstrukturer.

Registrera verksamhetsstrukturer

– det är enkelt med Quentic

Spara ett driftställes struktur

 • Skapa en fysisk visualisering av verksamheten och dess driftställen.
 • Lägg till byggnader, lager, anläggningar och förbrukningsräknare.
 • Använd specifika beskrivningskännetecken för varje enhetstyp.
 • Registrera rörlig arbetsutrustning, maskiner och apparater.
 • Skapa en grafisk illustration av verksamhetens organisation.
 • Dela in organisationsenheter och avdelningar hierarkiskt och visualisera dem som organisationsschema.
 • Registrera tjänster, tjänstetillsättningar, medarbetare och arbetsuppgifter.
 • Länka driftställes- och organisationsstrukturer till varandra.

Visualisera organisationsstrukturer

Registrera externa organisationer

 • Spara kontaktdata till externa kontaktpersoner centralt och i olika kategorier.
 • Tjänsteleverantörer och underleverantörer, t.ex. för revisioner.
 • Tillverkare och leverantörer av farliga ämnen eller andra resurser.
 • Avfallshanteringsföretag och avfallstransportföretag.
 • Ansvariga myndigheter, yrkesorganisationer och läkare.
 • Integrera delar av verksamhetsstrukturen i andra Quentic-moduler och använd dem som kontaktpunkter för områdesspecifika utvärderingar.
 • Delegera arbetsuppgifter och allokera möten direkt till enskilda områden, tjänster och personer.
 • Visa tilldelade arbetsuppgifter och avtalade möten i respektive ämnesmodul eller centralt och samlat per verksamhetsområde.

Integrera andra områden

Importera existerande data

För att snabbt komma igång med ditt Quentic-system kan du föra över existerande verksamhetsdata till Quentic. Använd programvarans praktiska importfunktioner eller dra nytta av våra IT-tjänster för att få hjälp med att importera komplexa datamängder.

Din data, våra tjänster

Om du vill överför vi gärna din befintliga verksamhetsdata till ditt Quentic-system.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”