Visa verksamhetsstrukturer

Med Quentic Core i programvaran Quentic

Registrera verksamhetsstrukturer

– det är enkelt med Quentic

Spara ett driftställes struktur

 • Skapa en fysisk visualisering av verksamheten och dess driftställen.
 • Lägg till byggnader, lager, anläggningar och förbrukningsräknare.
 • Använd specifika beskrivningskännetecken för varje enhetstyp.
 • Registrera rörlig arbetsutrustning, maskiner och apparater.
 • Skapa en grafisk illustration av verksamhetens organisation.
 • Dela in organisationsenheter och avdelningar hierarkiskt och visualisera dem som organisationsschema.
 • Registrera tjänster, tjänstetillsättningar, medarbetare och arbetsuppgifter.
 • Länka driftställes- och organisationsstrukturer till varandra.

Visualisera organisationsstrukturer

Registrera externa organisationer

 • Spara kontaktdata till externa kontaktpersoner centralt och i olika kategorier.
 • Tjänsteleverantörer och underleverantörer, t.ex. för revisioner.
 • Tillverkare och leverantörer av farliga ämnen eller andra resurser.
 • Avfallshanteringsföretag och avfallstransportföretag.
 • Ansvariga myndigheter, yrkesorganisationer och läkare.
 • Integrera delar av verksamhetsstrukturen i andra Quentic-moduler och använd dem som kontaktpunkter för områdesspecifika utvärderingar.
 • Delegera arbetsuppgifter och allokera möten direkt till enskilda områden, tjänster och personer.
 • Visa tilldelade arbetsuppgifter och avtalade möten i respektive ämnesmodul eller centralt och samlat per verksamhetsområde.

Integrera andra områden

Importera existerande data

För att snabbt komma igång med ditt Quentic-system kan du föra över existerande verksamhetsdata till Quentic. Använd programvarans praktiska importfunktioner eller dra nytta av våra IT-tjänster för att få hjälp med att importera komplexa datamängder.

Din data, våra tjänster

Om du vill överför vi gärna din befintliga verksamhetsdata till ditt Quentic-system.

Översikt av de viktigaste funktionerna

i Quentic Core

Dokumenthantering

Desto fler EHS-dokument som ska skapas och hållas uppdaterade och desto fler medarbetare som arbetar med dokumenthantering, kontroll och godkännande, desto viktigare är det att alla har ett klart och effektivt tillvägagångssätt. Med Quentic uppnår du detta tack vare en integrerad dokumentförvaltning. Därmed kan du enkelt spara och länka dokument, vilket säkerställer en smidig dokumenthantering.

Läs mer

Åtgärdshantering

Quentics åtgärdshantering ger dig den flexibilitet som behövs för att registrera korrigeringande och förebyggande åtgärder och för att effektivt omsätta och implementera dem. Tack vare grundlig planering, pragmatisk indelning av enskilda implementeringssteg och verifierbar resultatdokumentation utvecklar du din ständiga förbättringsprocess.

Läs mer

Påminnelsehantering

Quentic innehåller praktiska summeringar som hjälper dig att hålla koll på dina EHS-uppgifter och möten. Om du ändå vill vara helt säker på att ingen glömmer något kan du använda påminnelsehanteringen. Då skickas automatiska e-postmeddelanden till respektive personer med påminnelser om tidsfrister och arbetsuppgifter.

Läs mer

Från orsaksanalys till processförbättring

Om processavvikelser, kvalitetsbrister eller skador uppstår i verksamheten måste man reagera snabbt. Det är viktigt att inte bara åtgärda symptomen, utan även identifiera de bakomliggande orsakerna och ta fram de egentliga problemkällorna. Detta är även ett krav för ISO 14001:2015. Quentics orsaksanalys hjälper dig att hitta långsiktiga lösningar för att undvika att fel upprepas – helt enligt bestämmelserna för den ständiga förbättringsprocessen.

Läs mer

Användaradministration och systeminställningar

En del av Quentic Core är administrationsområdet för hela programvaran. Här kan du administrera användarbehörigheter, göra grundläggande systeminställningar och ställa viktiga mallar till förfogande. En överskådlig uppdelning av alla alternativ gör det enkelt att snabbt komma till rätta och ställa in önskade parametrar utan särskild IT-kunskap. På så sätt koordinerar du de enskilda EHS-aktörernas åtkomst efter deras arbetsuppgifter.

Läs mer
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

X