Arbetsmiljö

En positiv attityd till att engagera människor inom säkerhet

Intervju med Gerd-Jan Frijters för Quentics Safety Management Trend Report 2021

8 minuter |   04/28/2021

Förändra arbetsmönster och öka medvetenheten för mental hälsa har gett bränsle åt diskussionen om de metoder och mätvärden som för närvarande används inom arbetsmiljöområdet. Det traditionella tillvägagångssättet är inriktat på att undvika negativa händelser. Det är också anledningen till att begrepp som "Vision Zero" och "Zero Accident Vision" är utbredda i många organisationer. Användningen av detta tillvägagångssätt som enda fokus för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har dock fått kritik från olika håll. För rapporten Safety Management Trend Report intervjuade Quentic Gerd-Jan Frijters, en välkänd konsult inom säkerhetskultur och grundare av D&F Consulting-, och en stark förespråkare av ett modernt tillvägagångssätt.

Kraften av positiv psykologi: Safety-II

Gerd-Jan, du är grundare av D&F, ett konsultföretag för processer kring säkerhetskultur, beteende och integrerad säkerhetshantering. Vilken strategi för säkerhet förespråkar du personligen? 

Definitivt Safety-II! Det är en positiv strategi som fokuserar på att lära sig av framgångar snarare än av misstag. Visst måste vi lära oss av incidenter och olyckor, men som psykolog ser jag en mycket större potential i program som bygger på positiv psykologi. Jag tror verkligen att säkerhet är kopplad till positiv psykologi. 

Nya perspektiv på säkerhetsstyrning
Vilken potential kan Safety-II, Safety Differently, Psychological Safety och Behavior-Based Safety ha? Bygg din strategi med moderna perspektiv på arbetssäkerhet.

Ladda ner nu!

 

Du besöker hundratals företag varje år. Skulle du säga att de delar din inställning? 

Tja, jag tror att de flesta program fortfarande bygger på konceptet Safety-I. Vi övervakar olyckor och incidenter och försöker lära oss av det. Och vi tror att dessa tunga olyckor skapar en rädsla som får människor att bete sig säkrare. Jag tror inte att så är fallet. Jag tror på ett mycket mer positivt sätt, nämligen att förstärka och uppmuntra säkra beteenden.

ABC Beteendeanalys

Tycker du att företagen har tillräckligt med verktyg för att fokusera på detta positiva beteende?

Jag tror att det finns många digitala och även icke-digitala verktyg tillgängliga. Till exempel ABC-beteendeanalysen. A står för antecedenter, B står för beteenden och C står för konsekvenser. När man har positiva konsekvenser på C-sidan har det den starkaste effekten på beteenden. Verktyg finns tillgängliga, men jag ser inte mycket praktisk tillämpning av dem i dagens företag. Och det här hänger samman med säkerhetskulturen. Jag hör fortfarande ledare som tror att deras anställda måste bete sig säkert eftersom det är det de får betalt för. I de fall då de inte följer reglerna korrigerar de detta med bestraffning. Men när jag frågar dem om de använder samma tillvägagångssätt när de uppfostrar sina barn, stannar de upp och tänker efter. Då inser de att positiv stimulans också måste vara en del av deras instrument. Det känns dock fortfarande svårt för ledare och chefer att anamma detta tänkande. 

Safety Management Trend Report 2021

Gerd-Jan Frijters är en av elva internationella experter som deltog i panelstudien för rapporten Safety Management Trend Report 2021. Du kan ladda ner hela rapporten här för att få

Nya perspektiv: Ledande experter från åtta länder delar med sig av sina bedömningar av de viktigaste trenderna och de effekter som pandemin av coronavirus har haft på arbetssäkerheten.

Värdefulla erfarenheter: För första gången innehåller rapporten om trender inom säkerhetshantering en stor undersökning av yrkesverksamma i hela Europa.

En utsikt över framtiden: Vilka prioriteringar behövs för att göra arbetssäkerheten redo för framtiden? Vad bör specialisterna koncentrera sig på nu?

Ladda ned nu!

Bättre resultatindikatorer för säkerhet 2021

Om du kunde ge ett råd till experterna på området, eller en sak att ändra under nästa år, vad skulle det vara?  

Om ni använder resultatindikatorer för att mäta hur framgångsrika era säkerhetsåtgärder är, skulle jag råda er att formulera dem positivt. Så säg inte: Vi har sett 12 osäkra situationer i dag", utan formulera det som: "Vi har observerat 100 situationer i dag och 88 % av dem var säkra. Se alltså situationen ur en positiv synvinkel. Visst finns det utrymme för förbättringar, men detta tillvägagångssätt belönar dem som agerade på ett säkert sätt, och de är oftast i majoritet. Detta är inte nytt, men jag ser det sällan i företag. 

Användning av digitala verktyg för att förbättra säkerhetskulturen

Många företag har börjat digitalisera sina säkerhetsprocesser och de flesta programvaror kan göra detta. Men vi ser också att många företag bara har börjat digitalisera sina gamla processer. Skulle du säga att när företag inför ett nytt verktyg skulle det också vara klokt att bädda in detta positiva flöde direkt? 

Ja, eftersom det direkt kommer att leda till en förändring. Dessutom erbjuder digitala verktyg så mycket potential för att förbättra säkerhetskulturen. Med undersökningar och intervjuer kan man till exempel bara säga hur säkerhetskulturen såg ut för några veckor sedan. Men med feedback och mätningar i realtid genom appar och programvara får du mer data och en kontinuerlig reflektion

Och digitala verktyg erbjuder ännu fler sätt att positivt påverka säkerhetskulturen. Ta min kollega Kelly van Krieken på D&F till exempel. Hon har en bakgrund inom säkerhetsspelifiering och tittar på hur appar och programvara kan implementera en speldesign. Människor gillar datorspel eftersom de får positiv feedback direkt. De ser sina resultat och kan jämföra dem med sina vänner och sin familj. När vi kan integrera dessa spelifieringsgrunder i programvaruverktyg eller appar blir det mycket roligare för människor att använda den här appen eller programvarusviten.

Gerd-Jan Frijters, Interview 2021
Gerd-Jan Frijters
Oberoende konsult inom säkerhetskultur, grundare av D&F Consulting.

Gerd-Jan Frijters har varit verksam inom säkerhetsområdet i 27 år. Som oberoende konsult inom säkerhetskultur är han grundare av D&F Consulting, som har 45 anställda och specialiserar sig på konsulttjänster och utbildning inom maskin-, process- och beteendesäkerhet. Han har studerat maskinteknik, management och psykologi och har skrivit flera böcker om dessa ämnen.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Hur en misslyckandekultur och feedback kan förbättra säkerheten

Misslyckandekultur och feedback är essentiellt i frågan om framgång i att förbättra säkerheten. Läs mer om hur detta fungerar i vårt senaste blogginlägg

Läs hela artikeln
Arbetsmiljö

Communication ensures safety - Davide Scotti

Davide Scotti is an expert in cultural change in the health and safety field. He talks to Quentic about safety leadership and unconventional communication. Read his advice for the year 2021!

Läs artikel
Arbetsmiljö

Letar du fel eller vill du leda förändring?

Vi visar hur Quentics metodik leder ert EHS & CSR arbete. Rapportera incidenter och positiva observationer med en integrerad plattform. 

    Titta på Webinarie